Свідоцтво на торговельну марку № 304958 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 304958 (заявка m201928378): msi
(111)
Номер свідоцтва
304958
(210)
Номер заявки
m201928378
(151)
Дата реєстрації знака
08.09.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
16.10.2029
(220)
Дата подання заявки
16.10.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.09.2021, бюл. № 36/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; червоний; синій;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «ЕМ-ЕС-АЙ»;
Вул. Академіка Проскури, 1, м. Харків, 61070 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «ЕМ-ЕС-АЙ»;
Вул. Академіка Проскури, 1, м. Харків, 61070 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Компанія «Інвента»;
А/с 8762, м. Харків, 61002 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Вивчання ринку; демонстрування товарів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; послуги імпортно-експортних агентств; комп'ютеризоване ведення справ; маркетинг; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги щодо комерційного посередництва; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги щодо оптового продажу запчастин до транспортних засобів, сільськогосподарської, будівельної та спеціальної техніки, в тому числі: фільтрів, моторних та трансмісійних мастил, охолоджуючих рідин та інших експлуатаційних рідин через інтернет-магазини; послуги щодо роздрібного продажу запчастин до транспортних засобів, сільськогосподарської, будівельної та спеціальної техніки, в тому числі: фільтрів, моторних та трансмісійних мастил, охолоджуючих рідин та інших експлуатаційних рідин через інтернет-магазини; послуги щодо оптового продажу запчастин до транспортних засобів, сільськогосподарської, будівельної та спеціальної техніки, в тому числі: фільтрів, моторних мастил, експлуатаційних рідин; послуги щодо роздрібного продажу запчастин до транспортних засобів, сільськогосподарської, будівельної та спеціальної техніки, в тому числі: фільтрів, моторних мастил, експлуатаційних рідин; представляння запчастин до транспортних засобів, сільськогосподарської, будівельної та спеціальної техніки, а саме: фільтрів, моторних та трансмісійних мастил, охолоджуючих рідин та інших експлуатаційних рідин на засобах інформування з метою оптового або роздрібного продажу; рекламування; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, в тому числі: запчастин, фільтрів, моторних та трансмісійних мастил, охолоджуючих рідин та інших експлуатаційних рідин до транспортних засобів, сільськогосподарської, будівельної та спеціальної техніки (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в магазинах оптового та роздрібного продажу; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; телемаркетинг; сприяння продажам для інших 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 41659 (заявка 2002065269): ф 1
*41659 2002065269
Свідоцтво торговельну марку № 41658 (заявка 2002065268): ф фильтр один; ф фильтр 1 один; ф фильтр 1 дин
*41658 2002065268
Свідоцтво торговельну марку № 173068 (заявка m201214364): msi; filter
*173068 m201214364
Свідоцтво торговельну марку № 173071 (заявка m201214385): русский фильтр
*173071 m201214385
Свідоцтво торговельну марку № 173069 (заявка m201214366): ф1; фі
*173069 m201214366
Свідоцтво торговельну марку № 41657 (заявка 2002065267): фильтр один; фильтр 1 один; фильтр 1 дин
*41657 2002065267
Свідоцтво торговельну марку № 43124 (заявка 2002076096)
*43124 2002076096

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 218160 (заявка m201508738): maximus; smi; msi; ge schybergson
*218160 m201508738
Свідоцтво торговельну марку № 218159 (заявка m201508736): maximus; smi; msi; ge schybergson
*218159 m201508736
Свідоцтво торговельну марку № 115087 (заявка m200810670): msi
*115087 m200810670
Свідоцтво торговельну марку № 48133 (заявка 2003021737): sim; mis; msi
*48133 2003021737
Свідоцтво торговельну марку № 46279 (заявка 2002109250): msi
*46279 2002109250
Свідоцтво торговельну марку № 26345 (заявка 99072393): msi m s i
*26345 99072393