Свідоцтво на торговельну марку № 292336 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292336 (заявка m201910493): apartel
(111)
Номер свідоцтва
292336
(210)
Номер заявки
m201910493
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.05.2029
(220)
Дата подання заявки
06.05.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(731)
Заявники

Сабадош Оксана Степанівна;
Вул. Придорожна, 1, корп. 2, кв. 5, с. Зазим'є, Броварський р-н, Київська обл., 07415 (UA)

(732)
Власники

Сабадош Оксана Степанівна;
Вул. Придорожна, 1, корп. 2, кв. 5, с. Зазим'є, Броварський р-н, Київська обл., 07415 (UA)

(740)
Довірена особа

Ортинська Марія Юріївна (№ 358);
Вул. Хорива, 1 А, м. Київ, 04071

(750)
Адреса для листування

Ортинська Марія Юріївна;
А/с 17, м. Київ, 03045 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.43:

Послуги готелів; резервування місць в готелях 

Схожі торговельні марки