Свідоцтво на торговельну марку № 285325 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 285325 (заявка m201829767): ambulance gps
(111)
Номер свідоцтва
285325
(210)
Номер заявки
m201829767
(151)
Дата реєстрації знака
26.10.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.12.2028
(220)
Дата подання заявки
17.12.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.10.2020, бюл. № 20/2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; синій;

(731)
Заявники

Котов Олексій Володимирович;
Вул. Вишняківська, 17, кв. 4, м. Київ, 02064 (UA)

(732)
Власники

Котов Олексій Володимирович;
Вул. Вишняківська, 17, кв. 4, м. Київ, 02064 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Остапчук Вікторія Гнатівна;
А/с 280, м. Київ, 01030 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апарати для записування, передавання або відтворювання звуку чи зображень; магнітні носії інформації, записувальні диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записувальні носії інформації; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні машини, обладдя для обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню; автоматичні керувальні пристрої до транспортних засобів; апарати для дистанційного керування; апарати навігаційні для системи глобального позиціонування (GPS); апаратура для аналізування, крім медичної; браслети, що під'єднуються до смарт-пристроїв (вимірювальні інструменти); комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерні периферійні пристрої; комп'ютерні програми (завантажне програмне забезпечення); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні платформи, записані або завантажні; комутатори; комутаційні електричні апарати; лічильники обертів; лічильники пройденої відстані; лічильники пройденої відстані для транспортних засобів; навігаційні інструменти; навігаційні прилади для транспортних засобів (бортові комп'ютери); прилади для вимірювання відстані 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 286017 (заявка m201828170): mtrack
*286017 m201828170
Свідоцтво торговельну марку № 140167 (заявка m201011463): миsтер ёжик; миstep; мистер ёжик; ёжиk; ежик
*140167 m201011463
Свідоцтво торговельну марку № 236080 (заявка m201612922): єдиний тариф; единий
*236080 m201612922
Свідоцтво торговельну марку № 153878 (заявка m201110333): varto
*153878 m201110333
Свідоцтво торговельну марку № 281378 (заявка m201819392): perekus
*281378 m201819392
Свідоцтво торговельну марку № 223254 (заявка m201519938): nado; падо; надо
*223254 m201519938
Свідоцтво торговельну марку № 223253 (заявка m201519937): ес ко; еско; ec ko; ecko; ексо; ekco
*223253 m201519937
Свідоцтво торговельну марку № 142769 (заявка m201010262): mister ezh
*142769 m201010262