Свідоцтво на торговельну марку № 109323 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 109323 (заявка m200800252): cahitect; санітест
(111)
Номер свідоцтва
109323
(210)
Номер заявки
m200800252
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
10.01.2018
(151)
Дата реєстрації знака
10.07.2009
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
09.01.2018
(220)
Дата подання заявки
09.01.2008
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.07.2009, бюл. № 13/2009
(731)
Заявники

Літус Олександр Іванович;
Вул. Герцена, 17-25, кв. 126, м. Київ, 04119 (UA)

Рикберг Анатолій Борухович;
Пров. Виноградний, 6, кв. 50, м. Київ, 01021 (UA)

(732)
Власники

Літус Олександр Іванович;
Вул. Герцена, 17-25, кв. 126, м. Київ, 04119 (UA)

Рикберг Анатолій Борухович;
Пров. Виноградний, 6, кв. 50, м. Київ, 01021 (UA)

(740)
Довірена особа

Чернявська Олена Валеріївна;
Вул. Мельникова, буд. 6, кв. 42, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

Чернявська О. В.;
Вул. Мельникова, 6, кв. 42, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Бактерійні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; бактеріологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; біохімічні каталізатори; діагностичні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; дослідницький папір хімічний; дубильні речовини; ензими на промислові потреби; ензимові препарати на промислові потреби; індикаторний папір (з реагентами); іоніти (іонообмінники) (хімікати); каталізатори; культури мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; поверхневоактивні речовини; поверхневоактивні хімічні речовини; промислові хімікати; реактиви хімічні, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; реактивний лакмусовий папір; солі на промислові потреби; хімікати для лісівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів; хімікати для сільського господарства, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитоцидів; хімічні домішки до інсектицидів (комахотруйників); хімічні препарати для аналізів лабораторних, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; хімічні препарати наукового призначення, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; хімічні речовини для гасіння вогню; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; хімічні речовини для лабораторних аналізів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних 

Кл.9:

Апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; вогнегасники; магнітні носії інформації, записові диски; наукові, оптичні, важильні, вимірювальні, контрольні (перевіряльні), навчальні прилади та інструменти; рахувальні машини, засоби обробляння інформації та комп'ютери 

Кл.10:

Апаратура для аналізування крові; апаратура для лікарського (медичного) аналізування; апарати і устатковання для виробляння рентгенівського проміння на лікарські (медичні) потреби; ветеринарні прилади та інструменти; вмістини (чаші, миски, тази) на лікарські (медичні) потреби; гастроскопи; гематиметри; діагностичні апарати лікарські (медичні); екрани до рентгенівських апаратів лікарські (медичні); інкубатори лікарські (медичні); лікарські (медичні), зокрема хірургічні та зубничі (стоматологічні), прилади та інструменти; прилади для вимірювання артеріального тиску; приладдя для промивання порожнин тіла; посуд фармацевтичний; спірометри лікарські (медичні); фільтри для ультрафіолетового проміння лікарські (медичні); ультрафіолетові лампи лікарські (медичні) 

Кл.42:

Досліджування в бактеріології; досліджування в біології; досліджування в косметології; досліджування в хімії; науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; хімічні аналізи 

Кл.44:

Ветеринарна допомога; ветеринарні послуги; гігієнічне та косметичне обслуговування людей чи тварин; клініки; лазні громадські; лазні турецькі; лікарні; лікарні приватні; лікарська (медична) допомога; лікарські (медичні) послуги; наймання (прокат) санітарного устатковання; нищення бур'янів; нищення сільськогосподарських шкідників; поліклініки; салони краси; санітарне обслуговування; фармацевтичне консультування 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 109324 (заявка m200800253): sanitest
*109324 m200800253
Свідоцтво торговельну марку № 257650 (заявка m201714293): medical knowledge hub
*257650 m201714293
Свідоцтво торговельну марку № 116041 (заявка m200800250): фан
*116041 m200800250
Свідоцтво торговельну марку № 154956 (заявка m201106112): germatology
*154956 m201106112
Свідоцтво торговельну марку № 154955 (заявка m201106111): germatology
*154955 m201106111
Свідоцтво торговельну марку № 116042 (заявка m200800251): fan
*116042 m200800251
Свідоцтво торговельну марку № 111142 (заявка m200800247): neosteryl
*111142 m200800247
Свідоцтво торговельну марку № 158533 (заявка m201112813): київські дерматологічні дні
*158533 m201112813
Свідоцтво торговельну марку № 257649 (заявка m201714292): gr; cr
*257649 m201714292
Свідоцтво торговельну марку № 111141 (заявка m200800244): неостерил
*111141 m200800244