Свідоцтво на торговельну марку № 198813 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 198813 (заявка m201321792): приманка для уничтожения тараканов; дихлофос; безопасно для домашних животных; вызывает эпидемию в колониях тараканов
(111)
Номер свідоцтва
198813
(210)
Номер заявки
m201321792
(151)
Дата реєстрації знака
12.05.2015
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
25.11.2023
(220)
Дата подання заявки
25.11.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.05.2015, бюл. № 9/2015
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; жовтий; білий; чорний;

(731)
Заявники

Откритоє акціонєрноє общєство «Арнєст»;
Ул. Комбінатская, 6, г. Нєвінномисск, Ставропольскій край, 357107, Російська Федерація (RU)

(732)
Власники

Откритоє акціонєрноє общєство «Арнєст»;
Ул. Комбінатская, 6, г. Нєвінномисск, Ставропольскій край, 357107, Російська Федерація (RU)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Боровик та Партнери», Боровик Петро Антонович;
А/с 32, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.21:

Електричні прилади для принаджування і нищення комах; пастки на комах та тарганів; пристрої з приманками для комах та тарганів. 

Інші торговельні марки цього власника