Свідоцтво на торговельну марку № 292312 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292312 (заявка m201908981): happy teens; світ щасливих підлітків
(111)
Номер свідоцтва
292312
(210)
Номер заявки
m201908981
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
16.04.2029
(220)
Дата подання заявки
16.04.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(731)
Заявники

Харченко Світлана Григорівна;
Вул. Бекетова, 19/17, кв. 48, м. Харків, 61007 (UA)

(732)
Власники

Харченко Світлана Григорівна;
Вул. Бекетова, 19/17, кв. 48, м. Харків, 61007 (UA)

(740)
Довірена особа

Валієва А. С.;
Просп. Генерала Ватутіна, 30, кв. 473, м. Київ, 02183

(750)
Адреса для листування

Валієва Аліса Сергіївна;
Просп. Генерала Ватутіна, 30, кв. 473, м. Київ, 02183 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Освіта, виховування; влаштовування і проведення навчання на практичних семінарах; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування культурних заходів; викладання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення семінарів, тренінгів; влаштовування і проведення симпозіумів; заочні курси; послуги клубів (розважальні або освітні); послуги клубів здоров'я (оздоровчі та фітнес-тренування); навчання індивідуальне; практичне навчання; написання текстів, крім рекламних; послуги перекладачів; навчання; забезпечування устаткованням для відпочинку; орієнтування професійне (поради щодо освіти і навчання); створювання видовищ; презентації вистав; влаштовування виставок (культурних і навчальних); інформування щодо виховування; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; записування на відеоплівки; монтування відеострічок; наймання (прокат) відеофільмів; створювання фільмів, крім рекламних; влаштовування видовищ; готування радіо- і телевізійних програм; інформування щодо дозвілля; послуги залів ігрових автоматів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; планування зустрічей (дозвільних); інформування щодо розваг; мікрофільмування; послуги щодо музичного композиціювання; попереднє замовляння місць на видовища; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; радіопередачі розважальні; влаштовування розваг у таборах відпочинку; театральні вистави; послуги театральних кас (розваги); телевізійні передачі розважальні; фізичне виховування; фотографування; послуги фоторепортерів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 228405 (заявка m201602387): ha:)py; teens; мир счастливых подростков; happy
*228405 m201602387