Свідоцтво на торговельну марку № 242681 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 242681 (заявка m201619629): vl; victoria lyuvena; vj
(111)
Номер свідоцтва
242681
(210)
Номер заявки
m201619629
(151)
Дата реєстрації знака
11.06.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
08.09.2026
(220)
Дата подання заявки
08.09.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
11.06.2018, бюл. № 11/2018
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Погуляйко Вікторія Василівна;
Просп. Хіміків, 32, кв. 16, м. Черкаси, 18018 (UA)

(732)
Власники

Погуляйко Вікторія Василівна;
Просп. Хіміків, 32, кв. 16, м. Черкаси, 18018 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Радомський Володимир Сергович;
А/с 3, м. Київ, 03037 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.25:

Одяг, взуття, наголовні убори 

Кл.35:

Рекламування; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; створювання, оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; рекламування через комп'ютерну мережу; телевізійне та радіорекламування; влаштовування ярмарків та виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування показів мод на рекламні потреби; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; оформляння вітрин; пошук спонсорів; сприяння продажам (посередництво); розповсюджування зразків; демонстрування товарів; послуги по сукупному розміщуванню,; в інтересах інших осіб,; асортименту товарів, зокрема текстильних виробів,; одягу,; взуття,; наголовних уборів,; модних аксесуарів,; друкованої продукції,; книг,; газет,; інших періодичних видань,; товарів для спорту (крім їх транспортування),; що дозволяє споживачам зручним чином оглядати та купувати ці товари,; зокрема в магазинах роздрібної та оптової торгівлі та через глобальну комп'ютерну мережу інтернет 

Кл.42:

Моделювання одягу; випробовування текстилю; дизайн інтер'єру; дизайн паковання; досліджування і розробляння нових товарів для інших; проектування інтер'єру; художнє оформляння (промисловий дизайн); художній дизайн; консультування щодо моделювання одягу,; проектування інтер'єру, художнього оформляння, дизайну паковання, досліджування і розробляння нових товарів для інших, художнього дизайну