Свідоцтво на торговельну марку № 302050 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 302050 (заявка m201920974): asters
(111)
Номер свідоцтва
302050
(210)
Номер заявки
m201920974
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.07.2029
(220)
Дата подання заявки
17.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

бірюзовий;

(731)
Заявники

Адвокатське об'єднання «Юридична фірма «Астерс»;
Вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, 01030 (UA)

(732)
Власники

Адвокатське об'єднання «Юридична фірма «Астерс»;
Вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, 01030 (UA)

(740)
Довірена особа

Семеній Юлія Миколаївна (№ 409);
Бізнес-центр «Леонардо», вул. Богдана Хмельницького, 19-21, 14-й поверх, м. Київ, 01030

(750)
Адреса для листування

Адвокатське об'єднання «Юридична фірма «Астерс», Семеній Юлія Миколаївна;
Бізнес-центр «Леонардо», вул. Богдана Хмельницького, 19-21, 14-й поверх, м. Київ, 01030 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; готування податкових декларацій; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; обробляння текстів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; оцінювання підприємницької діяльності; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з огляду преси; послуги з релокації для підприємств; послуги з розвідування ринку; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги із заповнювання податкової декларації; послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художніми галереями; пошук спонсорів; прокат офісного обладнання на об'єктах коворкінгу; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Кл.36:

Аналізування фінансове; брокерські послуги; випускання цінних паперів; вкладання коштів; влаштовування фінансування для об'єктів будівництва; довірче керування фінансовими активами; дорадчі послуги щодо заборгованості; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; збирання коштів на благодійність; інвестування капіталу; керування житловим будинком; керування нерухомим майном; кліринг фінансовий; консультування щодо страхування; кредитування під заставу; надавання знижок іншим особам у закладах-учасниках, за умови використання членської картки; надавання позик (фінансування); надавання позик з розстроченням платежу; надавання поручительств; організовування збору коштів; оцінювання у сфері оподаткування; послуги бюро кредитних історій; послуги взаємних фондів; послуги з надавання фінансових гарантій; послуги з фінансування; послуги колекторських агентств; послуги резервних фондів; страхове інформування; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших; фінансове консультування; фінансове оцінювання щодо запитів про подання комерційних пропозицій; фінансове оцінювання щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна; фінансове спонсорство; фінансові досліджування; фінансові послуги з митної брокерської діяльності; фінансові послуги клірингових установ; фінансові послуги щодо ліквідування фірм; фінансові послуги щодо пенсійного забезпечування 

Кл.41:

Забезпечування навчання; влаштовування спортивних і культурних заходів; викладання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; організовування, створювання та представляння заходів на культурно-освітні потреби із залучанням громадськості; організовування, створювання та представляння заходів на освітні потреби, як через інтерактивні засоби масової інформації, так і через інші інтерактивні засоби зв'язку; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; заочні курси; інформування щодо навчання; культурні, освітні або розважальні послуги, що надаються художніми галереями; навчання індивідуальне; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування спортивних змагань; освітні послуги; послуги з усного перекладу; послуги інструкторів (навчання); послуги перекладачів; послуги пересувних бібліотек; практичне навчання (демонстрування); прокат творів мистецтва; публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування та промислового досліджування; проектування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; аналізування комп'ютерної системи; аналізування почерку (графологія); архітектурне консультування; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; будівельне проектування; відновлювання комп'ютерних даних; встановлювання справжності творів мистецтва; дистанційне резервне копіювання даних; електронне зберігання даних; електронний моніторинг інформації щодо ідентифікації особи для виявляння крадіжок персональних даних через мережу Інтернет; електронний моніторинг операцій за кредитними картками для виявляння шахрайств через мережу Інтернет; енергоаудит; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; інжиніринг; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; комп'ютерне програмування; консультування з комп'ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування у сфері енергозбереження; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння веб-сайтів; контролювання якості; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; науково-технічне експертування; науково-технічні досліджування щодо побудови патентних ландшафтів; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; оцифровування документів (сканування); перевіряння щодо придатності до експлуатації транспортних засобів; платформа як послуга (PaaS); послуги з шифрування даних; проведення досліджень технічних проектів; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проектування комп'ютерних систем; проектування комп'ютерного програмного забезпечення; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розробляння комп'ютерних платформ; розробляння технічної документації; технологічне консультування; хмарне обчислювання даних 

Кл.45:

Юридичні послуги; арбітражні послуги; відслідковування місцезнаходження викраденого майна; консультування з правових питань щодо побудови патентних ландшафтів; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування (юридичні послуги) в рамках робіт з видання програмного забезпечення; ліцензування інтелектуальної власності; ліцензування комп'ютерного програмного забезпечення (юридичні послуги); медіація; моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань; надавання юридичних послуг та консультацій через мережу Інтернет; послуги юристів-правозахисників щодо наглядання за інтелектуальною власністю; організовування зустрічей з політиками; послуги детективних агентств; послуги з відстежування змін у законодавстві; послуги з підготовки юридичних документів; послуги з представництва у суді; послуги щодо позасудового вирішення спорів; послуги юристів-правозахисників; послуги представників у справах інтелектуальної власності; правове адміністрування ліцензій; правові досліджування; реєстрування доменних імен (юридичні послуги); юридична допомога при складанні та поданні документів на реєстрацію об'єктів інтелектуальної власності; розслідування особистого минулого; управління авторськими правами; юридичні консультації щодо запитів про подання комерційних пропозицій; юридичні консультації щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; юридичні послуги з ведення переговорів щодо укладання угод для інших 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 276559 (заявка m201810434): cyberdesk
*276559 m201810434
Свідоцтво торговельну марку № 99479 (заявка m200723234): asters
*99479 m200723234
Свідоцтво торговельну марку № 59537 (заявка 2003088728): magisters
*59537 2003088728
Свідоцтво торговельну марку № 99480 (заявка m200723235): actepc; астерс
*99480 m200723235
Свідоцтво торговельну марку № 95340 (заявка m200808360): magisters
*95340 m200808360
Свідоцтво торговельну марку № 111195 (заявка m200802168): magisters
*111195 m200802168
Свідоцтво торговельну марку № 276560 (заявка m201810436): cyberdesk
*276560 m201810436

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 291233 (заявка m201900693): asters models
*291233 m201900693
Свідоцтво торговельну марку № 207204 (заявка m201414811): aster cerera
*207204 m201414811
Свідоцтво торговельну марку № 195204 (заявка m201318419): q; aster; а
*195204 m201318419
Свідоцтво торговельну марку № 195513 (заявка m201323503): aster
*195513 m201323503
Свідоцтво торговельну марку № 193953 (заявка m201304293): aster cerera
*193953 m201304293
ASTER
Свідоцтво торговельну марку № 178460 (заявка m201221145): asterlink
*178460 m201221145
Свідоцтво торговельну марку № 162348 (заявка m201118614): aster-ix; іх
*162348 m201118614
Свідоцтво торговельну марку № 143582 (заявка m201011495): gamemaster; game master; гейммастер; гейм мастер; mactep
*143582 m201011495
Свідоцтво торговельну марку № 139130 (заявка m200915017): а; центр инженерных технологий; aster; q
*139130 m200915017