Свідоцтво на торговельну марку № 304961 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 304961 (заявка m201928385): lux nails; маникюр&педикюр; маникюр педикюр
(111)
Номер свідоцтва
304961
(210)
Номер заявки
m201928385
(151)
Дата реєстрації знака
08.09.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
16.10.2029
(220)
Дата подання заявки
16.10.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.09.2021, бюл. № 36/2021
(731)
Заявники

Бабенко Дмитро Олександрович;
Вул. Вапняна, 35, с. Кушугум, Запорізький р-н, Запорізька обл., 70450 (UA)

(732)
Власники

Бабенко Дмитро Олександрович;
Вул. Вапняна, 35, с. Кушугум, Запорізький р-н, Запорізька обл., 70450 (UA)

(740)
Довірена особа

Низова Інна Олександрівна (№ 373);
Вул. Чарівна, 103, кв. 94, м. Запоріжжя, 69071

(750)
Адреса для листування

Низова Інна Олександрівна;
Вул. Чарівна, 103, кв. 94, м. Запоріжжя, 69071 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Послуги агентств працевлаштування спеціалістів по догляду за нігтями; вивчання ринку послуг догляду за нігтями; демонстрування товарів для догляду за нігтями; керування діяльністю вільнонайманих працівників, а саме спеціалістів по догляду за нігтями; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі послуг по догляду за нігтями; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців послуг по догляду за нігтями; організовування виставок товарів по догляду за нігтями, на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків щодо товарів для догляду за нігтями та послуг по догляду за нігтями на комерційні або рекламні потреби; оформляння вітрин салонів по догляду за нігтями; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів для догляду за нігтями та послуг по догляду за нігтями, для інших підприємств); послуги щодо роздрібного продажу гігієнічних препаратів, косметичних препаратів та інструментів для догляду за нігтями; послуги щодо оптового продажу гігієнічних препаратів, косметичних препаратів та інструментів для догляду за нігтями; представляння товарів для догляду за нігтями на засобах інформування з метою роздрібного продажу; пряме поштове рекламування послуг догляду за нігтями; публікування рекламних текстів, що містять інформацію про догляд за нігтями; радіорекламування послуг та товарів по догляду за нігтями; рекламування послуг та товарів, в тому числі супутніх, по догляду за нігтями; зовнішнє рекламування послуг та товарів по догляду за нігтями; рекламування послуг догляду за нігтями через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків товарів для догляду за нігтями; розповсюджування рекламних матеріалів, що містять інформацію про догляд за нігтями; розробляння рекламних матеріалів, що містять інформацію про догляд за нігтями; сприяння продажам товарів для догляду за нігтями для інших; створювання рекламних фільмів з інформацію про догляд за нігтями; телевізійне рекламування послуг догляду за нігтями; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів для догляду за нігтями (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в магазинах роздрібної торгівлі, на підприємствах оптової торгівлі, за допомогою каталогів посилкової торгівлі або електронних засобів,; в тому числі через веб-сайти або програми телемагазинів 

Кл.41:

Освітні послуги щодо навчання догляду за нігтями; відеознімання заходів, присвячених догляду за нігтями; влаштовування і проведення навчальних форумів з догляду за нігтями з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання) щодо догляду за нігтями; влаштовування і проведення семінарів з догляду за нігтями; влаштовування конкурсів краси; готування публікацій про догляд за нігтями за допомогою електронних настільних видавничих засобів; екзаменування у навчанні догляду за нігтями; забезпечування незавантажними електронними публікаціями про догляд за нігтями в режимі он-лайн; заочні курси догляду за нігтями; інформування щодо освітніх послуг, а саме щодо навчання догляду за нігтями; навчальні послуги з догляду за нігтями, що надаються за допомогою симуляторів; навчання індивідуальне з догляду за нігтями; організовування виставок товарів по догляду за нігтями, освітні потреби; організовування конкурсів догляду за нігтями (освітніх або розважальних); освітні послуги, що надаються школами догляду за нігтями; послуги інструкторів (навчання догляду за нігтями); практичне навчання догляду за нігтями (демонстрування); публікування електронних книжок та журналів про догляд за нігтями у режимі он-лайн; публікування книжок про догляд за нігтями; публікування текстів, крім рекламних про догляд за нігтями; створювання радіо- і телевізійних програм про догляд за нігтями; створювання фільмів, крім рекламних про догляд за нігтями; послуги з фотографування на заходах з догляду за нігтями 

Кл.44:

Консультування щодо здоров'я нігтів; медична допомога, щодо лікування нігтів; послуги салонів краси; послуги догляду за нігтями 

Інші торговельні марки цього власника