Заявка на торговельну марку № m202019229 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202019229: кремінь
(210)
Номер заявки
m202019229
(220)
Дата подання заявки
17.09.2020
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах / адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміні -стративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аукціонний продаж; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; демон -стрування товарів; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпе -чування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; індексу- вання вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; маркетинг; маркетинг цільовий; маркетингові досліджуван- ня; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного міс -ця; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з порівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги закупівельні для інших [закуповування товарів та послуг для інших підприємств]; послуги імпортно-експортних агентств; послуги рекламних агентств; послуги щодо коме -рційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інфор -мування з метою роздрібного продажу; прокат торговельних автоматів; прокат торгове -льних стендів; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекла -мних концепцій; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; скла -дання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтри - мки спортивних подій; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 295142 (заявка m201913222): кремінь; k
*295142 m201913222
Свідоцтво торговельну марку № 207185 (заявка m201414317): сармат кремінь
*207185 m201414317
Свідоцтво торговельну марку № 199625 (заявка m201402986): мінеральна вода живий кремінь - оживай і оживляй
*199625 m201402986
Свідоцтво торговельну марку № 183090 (заявка m201303681): живий кремінь
*183090 m201303681
Свідоцтво торговельну марку № 158486 (заявка m201112433): кремінь
*158486 m201112433
Свідоцтво торговельну марку № 124424 (заявка m200811274): кремінь
*124424 m200811274
Свідоцтво торговельну марку № 92726 (заявка m200618139): кремінь; продукт; 1944; k
*92726 m200618139
Свідоцтво торговельну марку № 22828 (заявка 99051434): кремінь
*22828 99051434
Свідоцтво торговельну марку № 22829 (заявка 99051435): кремінь
*22829 99051435
Свідоцтво торговельну марку № 7257 (заявка 93010007): кремінь
*7257 93010007