Свідоцтво на торговельну марку № 295470 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 295470 (заявка m201909440): briz; телекомунікаційна компанія
(111)
Номер свідоцтва
295470
(210)
Номер заявки
m201909440
(151)
Дата реєстрації знака
07.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
19.04.2029
(220)
Дата подання заявки
19.04.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.04.2021, бюл. № 14/2021
(731)
Заявники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «БРІЗ»;
Вул. Гагаріна, 20 А, с. Крижанівка, Лиманський р-н, Одеська обл., 67562 (UA)

(732)
Власники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «БРІЗ»;
Вул. Гагаріна, 20 А, с. Крижанівка, Лиманський р-н, Одеська обл., 67562 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Рудий Тарас Григорович;
А/с 31, м. Київ, 04136 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Абонентський телеграфний зв'язок; забезпечування доступу до баз даних; забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних мереж; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн; забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею; забезпечування телекомунікаційними каналами для телемагазинів; зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок за допомогою стільникових телефонів; інформування щодо телекомунікаційних послуг; пейджингові послуги (з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку); передавання відеоданих за запитом; передавання вітальних листівок он-лайн; передавання електронною поштою; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання телеграм; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; послуги відеоконференцзв'язку; послуги голосової пошти; послуги електронних інформаційних табло (телекомунікаційні послуги); послуги з надавання телеграфного зв'язку; послуги з надавання телефонного зв'язку; послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; послуги інформаційних агентств; послуги телеконференцзв'язку; потокове передавання даних; прокат апаратури для пересилання повідомлень; прокат модемів; прокат телекомунікаційного обладнання; прокат телефонів; прокат факсимільної апаратури; прокат часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; радіозв'язок; радіотранслювання; супутниковий зв'язок; телевізійне транслювання; телевізійне транслювання кабельними мережами; телеграфний зв'язок; телефонний зв'язок; транслювання засобами бездротового зв'язку; факсимільне передавання 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 203024 (заявка m201408196): бриз; провайдер телекоммуникационных услуг
*203024 m201408196
Свідоцтво торговельну марку № 44562 (заявка 2002053701): бриз
*44562 2002053701
Свідоцтво торговельну марку № 245033 (заявка m201626758): бріз; інтернет телебачення
*245033 m201626758