Свідоцтво на торговельну марку № 347385 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 347385 (заявка m202210247): європейський час
(111)
Номер свідоцтва
347385
(210)
Номер заявки
m202210247
(151)
Дата реєстрації знака
08.05.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
30.08.2032
(220)
Дата подання заявки
30.08.2022
(441)
Дата публікації заявки
15.09.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.05.2024, бюл. № 19/2024
(731)
Заявники

Єдаменко Ольга Олегівна;
Вул. Амурська, ###, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49108 (UA)

(732)
Власники

Єдаменко Ольга Олегівна;
Вул. Амурська, ###, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49108 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Михайлюк Ганна Валентинівна;
Вул. Бобруйська, 46, м. Харків, 61054

(750)
Адреса для листування

«Михайлюк, Сороколат і партнери-патентні повірені»;
Вул. Бобруйська, 46, м. Харків, 61054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Графічні зображення для мобільних телефонів завантажні; екранні заставки - скринсейвери для комп'ютерів записані або завантажні; електронні видання завантажні; компакт-диски (аудіодиски, відеодиски); компакт-диски (зчитна пам'ять); комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програмні додатки завантажні; комп'ютерні програмні платформи записані або завантажні; магнітні носії інформації. 

Кл.16:

Папір та картон; друкована продукція; альманахи; бланки друковані; блокноти (канцелярські товари); брошури; буклети; вітальні листівки; друковані видання; журнали (періодичні видання); закладки для книг; записники; інформаційні бюлетені; календарі; книги; книжки-комікси; книжки-розмальовки; конверти (канцелярські товари); листівки рекламні; навчальні матеріали (крім апаратів); періодичні видання друковані; підручники; плакати; посібники; проспекти рекламні. 

Інші торговельні марки цього власника