Заявка на торговельну марку № m202200059 fbПоширити

* Діловодство за заявкою припинено

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202200059: е; manning agency eurocrew the crew agent of the best tanker and lng companies in the world
(210)
Номер заявки
m202200059
(220)
Дата подання заявки
04.01.2022
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

темно-синій; чорний; білий;

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністративні послуги длянаправляння до лікарів за спеціалізацією; адміністративні послуги з релокаціїпідприємств; адміністрування програм лояльності для клієнтів; адміністрування програмлояльності для постійних клієнтів авіакомпаній; аналізування собівартості; аудитпідприємницької діяльності; аудит фінансовий; аукціонний продаж; аутсорсинговеадміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерськихкниг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності дляінших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; влаштовування передплати газет для інших; влаштовування передплатителекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; готуванняподаткових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сферіпідприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керуванняпідприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування відгуками від користувачів на комерційніабо рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльностіза допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницькоїдіяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборітоварів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні аборекламні потреби; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збираннястатистичних даних; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; керування діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністю вільнонайманихпрацівників; керування діяльністю готелів; керування діяльністю спортсменів; керуваннядіяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керуванняпідприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне керування ліцензуваннямтоварів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування зкерування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування зкомунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування зорганізовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг у рамках робіт звидання програмного забезпечення; крюїнгові агенства; крюїнгові компанії; маркетингцільовий; маркетингові досліджування; машинописні роботи; надавання онлайновихторговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написа ннябіографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламнихтекстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлюваннярекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування виставок накомерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодоорганізовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги усфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів дляпідприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційногоінформування; послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з ефективностіпідприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницькоїдіяльності]; послуги з керування підприємницькими проєктами для об'єктів будівництва; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з нагадування про ділові зустрічі[офісні роботи]; послуги з огляду преси; послуги з оптимізації трафіку вебсайтів; послугиз порівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги з фотокопіювання; послугизакупівельні для інших [закуповування товарів та послуг для інших підприємств]; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі складання графіків діловихзустрічей [офісні роботи]; послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги із заповнювання податкової декларації; послуги імпортно-експортних агентств; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламнихагентств; послуги секретарів; послуги телефонних комутаторів; послуги щодо зв'язків згромадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційногопосередництва; послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних ігігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібногопродажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі онлайн; послугищодо роздрібного продажу завантажних рингтонів у режимі онлайн; послуги щодороздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільміву режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художнімигалереями; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних ігігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібногопродажу хлібобулочних виробів; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошукспонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів назасобах інформування з метою роздрібного продажу; приймання телефонних дзвінківдля недоступних абонентів; прокат білбордів [рекламних щитів]; прокат офісних машин іобладнання; прокат офісного обладнання на об'єктах коворкінгу; прокат рекламнихматеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельнихавтоматів; прокат торговельних стендів; прокат фотокопіювальних машин; прямепоштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєстрування письмовихповідомлень та даних; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінкуза рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламнихплакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про станрахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складанняпрофілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприянняпродажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорськоїпідтримки спортивних подій; створювання рекламних фільмів; створюваннятелевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; стенографування; текстове записування інформації [офісні роботи]; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіхсторін; фахове консультування щодопідприємницької діяльності. 

Схожі торговельні марки