Свідоцтво на торговельну марку № 98259 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 98259 (заявка m200701754): park avenue
(111)
Номер свідоцтва
98259
(210)
Номер заявки
m200701754
(151)
Дата реєстрації знака
27.10.2008
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
28.12.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
08.02.2017
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
08.02.2027
(220)
Дата подання заявки
08.02.2007
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.10.2008, бюл. № 20/2008
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Книш Вадим Святославович;
Вул. Мілютенка, 44, кв. 178, м. Київ, 02166

(750)
Адреса для листування

Марченко В.О.;
Вул. Мілютенка, 44, кв. 178, м. Київ, 02166 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.19:

Будівельні матеріали неметалеві; будівельні неметалеві жорсткі труби; асфальт, смола і бітум; неметалеві перемісні споруди; неметалеві пам'ятники. 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи. 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю. 

Кл.37:

Будування; лагодження; встановлювання устатковання. 

Кл.40:

Обробляння матеріалів. 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку. 

Кл.45:

Правничі послуги; послуги щодо охорони майна та людей; персональні та соціальні послуги стосовно задоволення потреб людини, що їх надає третя сторона. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 339956 (заявка m202123189): нереальний будинок
*339956 m202123189
Свідоцтво торговельну марку № 327040 (заявка m202106206): дім, почуття&ти; дім почуття ти
*327040 m202106206
Свідоцтво торговельну марку № 327039 (заявка m202106203): home, feeling&you
*327039 m202106203
Свідоцтво торговельну марку № 323145 (заявка m202023583): 0iii; 0ііі; iii0; iiio; oiii; ііі0; іііо; оііі
*323145 m202023583
Свідоцтво торговельну марку № 323464 (заявка m202023573): 2020; 20iii20; 20ііі20; home, feelings&you; iii0; iiio; oiii; triiinity; ііі0; іііо; оііі
*323464 m202023573
Свідоцтво торговельну марку № 324541 (заявка m202023586): tpiiihiti; трііініті
*324541 m202023586
Свідоцтво торговельну марку № 324542 (заявка m202023592): triiinity
*324542 m202023592
Свідоцтво торговельну марку № 323466 (заявка m202023578): 2020; 20iii20; 20ііі20; iii0; iiio; oiii; tpiiihiti; ііі0; іііо; дім, почуття&ти; трііініті; оііі
*323466 m202023578
Свідоцтво торговельну марку № 98258 (заявка m200701753): park avenue
*98258 m200701753
Свідоцтво торговельну марку № 252866 (заявка m201627755): park avenue vip; residential complex
*252866 m201627755

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 252867 (заявка m201627767): park avenue vip; житловий комплекс
*252867 m201627767
Свідоцтво торговельну марку № 161529 (заявка m201116821): park avenue
*161529 m201116821
PARK AVENUE
PARK AVENUE