Свідоцтво на торговельну марку № 308475 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 308475 (заявка m201920441): restart
(111)
Номер свідоцтва
308475
(210)
Номер заявки
m201920441
(151)
Дата реєстрації знака
24.11.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
16.07.2029
(220)
Дата подання заявки
16.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
24.11.2021, бюл. № 47/2021
(731)
Заявники

Федорів Андрій Володимирович;
Пров. Бехтерівський, 7, кв. 5, м. Київ, 04053 (UA)

Нужненко Костянтин Борисович;
Вул. Добрий Шлях, 7, кв. 20, м. Київ, 03039 (UA)

(732)
Власники

Нужненко Костянтин Борисович;
Вул. Добрий Шлях, 7, кв. 20, м. Київ, 03039 (UA)

Федорів Андрій Володимирович;
Пров. Бехтерівський, 7, кв. 5, м. Київ, 04053 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Боруха Людмила Леонідівна (№ 162);
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аналітичні інформаційні послуги на комерційні або рекламні потреби; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; аудіо-, відео- і фоторекламування; банерне рекламування в мережі Інтернет; бухгалтерський облік; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; збирання, систематизування, оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування кон'юнктури ринку; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; інформування та консультування щодо проходження стажування і працевлаштування; кадровий аудит; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; комп'ютеризоване ведення справ; консалтингові послуги щодо керування, наймання та оцінки персоналу; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; консультування осіб, що шукають роботу, щодо підготовки та проходження співбесіди; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетинговий аудит компанії; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання консультаційних і організаційно-управлінських послуг компаніям з питань керування, стратегічного й оперативного планування у сфері бізнесу, маркетингу і кадрової політики; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій, кампаній, конкурсів, фестивалів, опитувань і презентацій на комерційні або рекламні потреби; організування і проведення відкритих зустрічей, тематичних круглих столів з представниками бізнесу, топ-менеджерами компаній (інформування, консультування та надавання допомоги у сфері підприємницької діяльності); організовування показів мод на рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги з розміщування реклами в засобах масової інформації; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; посередницькі послуги щодо проходження стажування і подальшого працевлаштування; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги агентств з пошуку та підбору персоналу; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з аутстаффінгу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з релокації для підприємств; послуги з рекламно-інформаційної підтримки різноманітних заходів; послуги з розвідування ринку; послуги з тимчасового і тривалого надавання персоналу; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі складання графіків ділових зустрічей (офісні роботи); послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги із заповнювання податкової декларації; адміністративні послуги з призначення дати співбесід за допомогою електронних засобів або в інтерактивному режимі; послуги рекламних агентств; послуги секретарів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо підбору тимчасового персоналу; послуги щодо рекламного супроводжування бізнес-проектів; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних стендів; професійне консультування і поради щодо працевлаштовування і підбору персоналу; пряме поштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; рекрутингові послуги; розклеювання рекламних плакатів; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, що дозволяє усім зацікавленим особам зручно замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій, благодійних і розважальних заходів; створювання рекламних фільмів, відеороликів, презентацій; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності. 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; викладання; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів, колоквіумів, конференцій, конгресів, коуч-сесій, диспутів, лекцій, дискусій, тренінгів, спеціалізованих вебінарів, семінарів, симпозіумів; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; екзаменування у навчанні, у тому числі в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; заочні курси; знімання відеороликів і відеострічок, крім рекламних; інформування щодо освіти, навчання, професійного зростання, історії, культури, мистецтва, спорту, подій сьогодення; курси післядипломної освіти; навчальні курси; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчання з передавання ноу-хау; навчальні послуги, що надаються в режимі он-лайн через комп'ютерну мережу; навчання індивідуальне; навчання професійне; надавання музейних послуг (презентації, виставки); написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування лотерей; організовування і проведення різноманітних розважальних та інформаційно-освітніх заходів, крім рекламних; організовування презентацій, крім рекламних; організовування і проведення тематичних круглих столів, прес-конференцій, виступів у засобах масової інформації з надаванням консультацій та залученням місцевих і закордонних спеціалістів на культурні або освітні потреби; організовування і проведення відкритих зустрічей, лекцій, майстер-класів, семінарів з представниками бізнесу, топ-менеджерами компаній, бізнесменами та бізнес-тренерами на культурні або освітні потреби; організовування і проведення культурних, освітніх заходів з метою обміну досвідом і різнобічного співробітництва у сфері освіти, культури і науки; організовування різноманітних освітніх проектів з мотивації студентів та адаптування їх до професійної діяльності; освітні послуги, що надаються асистентами для людей з особливими потребами; планування вечірок (розваги); послуги бібліотек з видавання книжок; послуги викладачів, вчителів, коуч-тренерів (навчання); послуги журналістів, в тому числі написання текстових оглядів, інтерв'ю та опису подій; послуги з відеомонтування для заходів; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги з телекоментування, радіокоментування і коментування в мережі Інтернет різноманітних подій; послуги з усного перекладу; послуги інструкторів (навчання); послуги клубів (розважальні або освітні); послуги освітніх агентств; послуги перекладачів; послуги пересувних бібліотек; послуги репортерів; послуги студій записування; послуги фоторепортерів; практичне навчання (демонстрування); проведення екскурсійних турів; проведення майстер-класів; професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; публікування збірок доповідей, буклетів, брошур, крім рекламних, за результатами інформаційно-освітніх заходів; послуги щодо розробляння освітніх проектів; створювання видовищ; створювання відеоконтенту, відеооглядів, відеосюжетів та передач, крім рекламних; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; телевізійні і радіопередачі, крім рекламних; теоретичне навчання і практичний тренінг; фотографування. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 272532 (заявка m201807607): restart
*272532 m201807607
Свідоцтво торговельну марку № 262453 (заявка m201723403): restart
*262453 m201723403
Свідоцтво торговельну марку № 199269 (заявка m201404090): restart
*199269 m201404090
Свідоцтво торговельну марку № 181908 (заявка m201303839): restart
*181908 m201303839
Свідоцтво торговельну марку № 152349 (заявка m201106504): restart service point
*152349 m201106504
Свідоцтво торговельну марку № 119916 (заявка m200914623): restart; rest art; развитие ресторанных проектов
*119916 m200914623
Свідоцтво торговельну марку № 309082 (заявка m201929149): resta-hall; resta hall
*309082 m201929149
Свідоцтво торговельну марку № 194307 (заявка m201319907): pecta-food; доставка правильной еды; реста; resta
*194307 m201319907