Свідоцтво на знак № 224735 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 224735 (заявка m201515860): buvette; smart water
(111)
Номер свідоцтва
224735
(210)
Номер заявки
m201515860
(151)
Дата реєстрації знака
10.04.2017
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
16.09.2025
(220)
Дата подання заявки
16.09.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.04.2017, бюл. № 7/2017
(731)
Заявники

Шаринов Євгеній Павлович;
Просп. Ім. Газети «Правда», 1, кв. 178, м. Дніпропетровськ, 49000 (UA)

(732)
Власники

Шаринов Євгеній Павлович;
Просп. Ім. Газети «Правда», 1, кв. 178, м. Дніпропетровськ, 49000 (UA)

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Малбі Фудс», Шаринов Є. П.;
А/с 947, вул. Лазаряна, 3, м. Дніпропетровськ, 49010 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.32:

Безалкогольні напої; безалкогольні фруктові напої; води (напої); газовані води; есенції для виготовляння напоїв; зельтерська вода; ізотонічні напої; лимонади; літієва вода; мінеральні води (напої); овочеві соки (напої); порошки для виготовляння газованих напоїв; сиропи до напоїв; складники для виготовляння газованих вод; складники для виготовляння мінеральних вод; складники для виготовляння напоїв; смузі (напої на основі фруктових або овочевих сумішей); содова вода; соки фруктові; столові води; сусла; таблетки для виготовляння газованих напоїв; фруктовий нектар безалкогольний 

Інші торговельні марки цього власника