Свідоцтво на знак № 195432 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 195432 (заявка m201322004): я могу
(111)
Номер свідоцтва
195432
(210)
Номер заявки
m201322004
(151)
Дата реєстрації знака
12.01.2015
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
28.11.2023
(220)
Дата подання заявки
28.11.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.01.2015, бюл. № 1/2015
(731)
Заявники

Кривош Максим Степанович;
Бульв. Дружби Народів, 1, кв. 65, м. Луцьк, 43017 (UA)

(732)
Власники

Кривош Максим Степанович;
Бульв. Дружби Народів, 1, кв. 65, м. Луцьк, 43017 (UA)

(740)
Довірена особа

Блощинська 0. 0.;
Вул. Кропивницького, 12, оф. 1, м. Київ, 4, 01004

(750)
Адреса для листування

Блощинська О. О.;
Вул. Кропивницького, 12, кв. 1, м. Київ, 01004 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.25:

Одяг, взуття, наголовні убори 

Схожі торговельні марки