Свідоцтво на знак № 277303 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 277303 (заявка m201810260): кстанді
(111)
Номер свідоцтва
277303
(210)
Номер заявки
m201810260
(151)
Дата реєстрації знака
25.06.2020
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
27.04.2028
(220)
Дата подання заявки
27.04.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.06.2020, бюл. № 12/2020
(731)
Заявники

Астеллас Фарма Інк. (Astellas Pharma Inc.);
5-1, Ніхонбасі-Хонто 2-томе, Туо-ку, Токіо, Японія (5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan) (JP)

(732)
Власники

Астеллас Фарма Інк. (Astellas Pharma Inc.);
5-1, Ніхонбасі-Хонто 2-томе, Туо-ку, Токіо, Японія (5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan) (JP)

(740)
Довірена особа

Крилова Надiя Iванiвна (№ 30);
Вул. Дмитрівська, 56 Б, оф. 1, м. Київ, 01054

(750)
Адреса для листування

Крилова Надія Іванівна;
Вул. Дмитрівська, 56 Б, оф. 1, м. Київ, 01054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні препарати для лікування раку 

Інші торговельні марки цього власника