Свідоцтво на торговельну марку № 302027 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 302027 (заявка m201920362): oksim
(111)
Номер свідоцтва
302027
(210)
Номер заявки
m201920362
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
16.07.2029
(220)
Дата подання заявки
16.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(731)
Заявники

Гак Павло Володимирович;
Вул. Леонтовича, 21 А, с. Новооріхівка, Лубенський р-н, Полтавська обл., 37562 (UA)

(732)
Власники

Гак Павло Володимирович;
Вул. Леонтовича, 21 А, с. Новооріхівка, Лубенський р-н, Полтавська обл., 37562 (UA)

(750)
Адреса для листування

Гак Павло Володимирович;
Вул. Леонтовича, 21 А, с. Новооріхівка, Лубенський р-н, Полтавська обл., 37562 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; вивчання ринку; демонстрування товарів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; орендування рекламного місця; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з розвідування ринку; послуги з фотокопіювання; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо роздрібного або оптового продажу апаратів та інструментів для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики,; апаратів для записування, передавання або відтворювання звуку чи зображень, магнітних носіїв інформації, записувальних дисків; послуги щодо роздрібного або оптового продажу компакт-дисків,; DVD та інших цифрових записувальних носіїв інформації,; обладдя для обробляння інформації,; комп'ютерів,; комп'ютерного програмного забезпечення,; механізмів для приймання оплати для апаратів,; що приводяться в дію монетами,; касових апаратів,; рахувальних машин,; транспортних засобів, апаратів, що переміщуються по землі, повітрям або по воді,; друкованої продукції, матеріалів для книжкових оправ, фотографій, канцелярських товарів та офісного приладдя, харчових продуктів, у тому числі цукру, меду, в тому числі за допомогою інтернет-магазинів та маркетплейсів; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат офісних машин і обладнання; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти,; купувати ці товари та замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у супермаркетах, гіпермаркетах, магазинах роздрібної торгівлі, торгових центрах 

Кл.37:

Ремонтування; послуги з встановлювання устатковання; встановлювання і ремонтування електроприладів; встановлювання і ремонтування телефонів; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування комп'ютерного апаратного забезпечення; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування машин; встановлювання, технічне обслуговування та ремонтування офісних машин та обладнання; перезаправляння тонер-картриджів; поновлювання одягу; ремонтування взуття; ремонтування годинників; ремонтування і технічне обслуговування кінопроекторів; ремонтування одягу; ремонтування парасольок від дощу; ремонтування парасольок від сонця; ремонтування секретних замків; ремонтування фотоапаратів 

Кл.42:

Проектування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; аналізування комп'ютерної системи; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; відновлювання комп'ютерних даних; дизайн паковання; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування в техніці; досліджування і розробляння нових товарів для інших; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; інжиніринг; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування з комп'ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння веб-сайтів; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; надавання для тимчасового використовування незавантажних прикладних програм доступних на веб-сайтах; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; оцифровування документів (сканування); платформа як послуга (PaaS); послуги з шифрування даних; послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; програмне забезпечення як послуга (SaaS); прокат веб-серверів; прокат комп'ютерів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; промисловий дизайн; розблоковування мобільних телефонів; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розробляння комп'ютерних систем; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; створювання та розробляння індексів інформації на основі веб-сайтів для інших (послуги у сфері інформаційних технологій); хмарне обчислювання даних; хостинг серверів 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 263052 (заявка m201721027): oksima; создай себя заново
*263052 m201721027
Свідоцтво торговельну марку № 251560 (заявка m201701919): дом, где живут очки; oksi; оптика
*251560 m201701919
Свідоцтво торговельну марку № 91784 (заявка m200723385): oksi
*91784 m200723385
Свідоцтво торговельну марку № 291222 (заявка m201900074): oks
*291222 m201900074
Свідоцтво торговельну марку № 289429 (заявка m201900207): oksval; oks val
*289429 m201900207
Свідоцтво торговельну марку № 186213 (заявка m201307067): oks by oksana demchenko
*186213 m201307067
Свідоцтво торговельну марку № 49682 (заявка 2003055058): model management; a's; as; oks; ok's
*49682 2003055058