Свідоцтво на торговельну марку № 295598 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 295598 (заявка m201913193): сбн
(111)
Номер свідоцтва
295598
(210)
Номер заявки
m201913193
(151)
Дата реєстрації знака
07.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
05.06.2029
(220)
Дата подання заявки
05.06.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.04.2021, бюл. № 14/2021
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Ускова Анна Сергіївна;
Вул. Драгоманова, 4 А, кв. 182, м. Київ, 02059

(750)
Адреса для листування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОЛИЧНЕ БЮРО НЕРУХОМОСТІ»;
Вул. Володимирська, 37, прим. 12, м. Київ, 01001 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.45:

Юридичні послуги; послуги з безпеки щодо фізичної охорони матеріального майна і фізичних осіб; персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що надаються іншими особами 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 269939 (заявка m201802987): світ-буд електро; світ буд електро; сбе; сбі; сбн; cgh; cge; cgi
*269939 m201802987