Свідоцтво на знак № 172588 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 172588 (заявка m201222524): hedonist
(111)
Номер свідоцтва
172588
(210)
Номер заявки
m201222524
(151)
Дата реєстрації знака
25.06.2013
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
27.12.2022
(220)
Дата подання заявки
27.12.2012
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.06.2013, бюл. № 12/2013
(731)
Заявники

Сегеда Юлія Анатоліївна;
Вул. Піонерська, 13, кв. 1, м. Дніпропетровськ, 49098 (UA)

(732)
Власники

Сегеда Юлія Анатоліївна;
Вул. Піонерська, 13, кв. 1, м. Дніпропетровськ, 49098 (UA)

(750)
Адреса для листування

Шакун Олександр Миколайович;
Просп. Правди, 31 А, кв. 194, м. Київ, 04108 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари у магазинах роздрібної та оптової торгівлі або за допомогою електронних засобів (веб-сайтів); представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; демонстрування товарів; сприяння продажеві (посередництво); комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аукціонний продаж; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; вивчання ринку; визначання громадської думки; досліджування ринкове; збирання статистичних даних; маркетинг; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; рекламування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; телевізійне рекламування; послуги з розміщування рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; телемаркетинг 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 182437 (заявка m201301667): hedonist; rare perfumes & organic skincare
*182437 m201301667
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 201351 (заявка m201404263): днепропетровськ; казкове місто
*201351 m201404263
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 210040 (заявка m201416277): армия волонтеров днепр
*210040 m201416277
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 267816 (заявка m201729114): ліга українських правозахисників
*267816 m201729114
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 210268 (заявка m201500963): воля днепра
*210268 m201500963
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 198412 (заявка m201400597): в мире сказок
*198412 m201400597
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 198413 (заявка m201400600): планета сказок
*198413 m201400600
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 179029 (заявка m201222523): гедонист
*179029 m201222523

Схожі торговельні марки