Свідоцтво на торговельну марку № 295467 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 295467 (заявка m201909288): holmov
(111)
Номер свідоцтва
295467
(210)
Номер заявки
m201909288
(151)
Дата реєстрації знака
07.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
18.04.2029
(220)
Дата подання заявки
18.04.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.04.2021, бюл. № 14/2021
(731)
Заявники

Бойко Ярослав Юрійович;
Вул. Бабушкіна, 53, кв. 32, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська обл., 19400 (UA)

(732)
Власники

Бойко Ярослав Юрійович;
Вул. Бабушкіна, 53, кв. 32, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська обл., 19400 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Рудий Тарас Григорович;
А/с 31, м. Київ, 04136 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.11:

Акумулятори пари; акумулятори тепла; апарати гарячого повітря; апарати для завантажування печей; випалювальні печі; вмістища для води під тиском; водонагрівачі; водонагрівачі (апарати); газові конденсатори, крім частин машин; газові котли; газові пальники; горна; грилі; димоходи; живильники для опалювальних котлів; запальники; запобіжні пристрої для водяних або газових апаратів та труб; затулки димоходів; змійовики (частини дистилювального, нагрівального чи охолоджувального устатковання); зольники для печей; калорифери; каміни хатні; канальні печі; колосникові решітки для печей; кухонні печі; нагрівальні плити; нагрівачі повітря; несучі каркаси для печей; обігрівачі (опалювальні апарати); опалювальне водяне устатковання; опалювальне устатковання; опалювальні апарати на твердому, рідкому або газовому паливі; опалювальні котли; пальники; пальники рідкого палива; парові котли, крім частин машин; парогенератори, крім частин машин; печі, крім призначених для лабораторного використання; регенератори тепла; регулювальні пристрої для водяних або газових апаратів та труб; регулювальні та запобіжні пристрої для газових апаратів; регулятори тяги (опалювання); розжарювальні пальники; теплообмінники, крім частин машин; фасонна футерівка для печей; футерівка з вогнетривкої глини для печей 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 276250 (заявка m201909606): бизон
*276250 m201909606
Свідоцтво торговельну марку № 276253 (заявка m201911377): kotelbizon
*276253 m201911377
Свідоцтво торговельну марку № 293219 (заявка m201909607): bizon; b i z o n
*293219 m201909607
Свідоцтво торговельну марку № 295466 (заявка m201909286): kx; кх
*295466 m201909286

Схожі торговельні марки