Свідоцтво на торговельну марку № 284969 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 284969 (заявка m201824828): holiday cosmetics
(111)
Номер свідоцтва
284969
(210)
Номер заявки
m201824828
(151)
Дата реєстрації знака
26.10.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
23.10.2028
(220)
Дата подання заявки
23.10.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.10.2020, бюл. № 20/2020
(731)
Заявники

Перфун Анатолій Вікторович;
Вул. Урлівська, ###, кв. ###, м. Київ, 02095 (UA)

(732)
Власники

Перфун Анатолій Вікторович;
Вул. Урлівська, ###, кв. ###, м. Київ, 02095 (UA)

(750)
Адреса для листування

Карі Р. І.;
А/с ###, м. Київ, 03191 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Послуги агентств комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; психологічне тестування для відбирання персоналу; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; репродукування документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомлень (канцелярські роботи); представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; послуги імпортно-експортних агентств; інвойсування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; керування справами в готелях; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; фахове консультування щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги з огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги секретарів; послуги стенографістів; пошук спонсорів; послуги служб працевлаштування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; послуги рекламних агентств; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажам (посередництво); телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; послуги з фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) для інших; розміщування в одному місці,на користь іншим особам, асортименту товарів 2 та 3 класів (крім їх транспортування),та рекламної інформації щодо послуг 44 та 45 класу,що дозволяє зручно купувати товари та замовляти послуги,зокрема у аптеках, супермаркетах, торгових центрах, торгових мережах магазинів роздрібної торгівлі,з веб-сторінок і через глобальну комп'ютерну мережу Інтернет,а також за допомогою криптовалют. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 343314 (заявка m202131019): ttn; ntt; тт; tnt; tanat
*343314 m202131019
Свідоцтво торговельну марку № 276467 (заявка m201807980): queen b; в
*276467 m201807980