Свідоцтво на торговельну марку № 252797 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 252797 (заявка m201811472): lamark
(111)
Номер свідоцтва
252797
(210)
Номер заявки
m201811472
(151)
Дата реєстрації знака
10.01.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
16.05.2028
(220)
Дата подання заявки
16.05.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.01.2019, бюл. № 1/2019
(731)
Заявники

Музика Лілія Георгіївна;
Вул. Шопена, ###, кв. ###, м. Луцьк, Волинська обл., 43021 (UA)

(732)
Власники

Музика Лілія Георгіївна;
Вул. Шопена, ###, кв. ###, м. Луцьк, Волинська обл., 43021 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Кужель Емма Вікторівна (№ 144);
А/с 21, вул. Рівненська, 48, м. Луцьк, 43020

(750)
Адреса для листування

Кужель Емма Вікторівна;
А/с 21, вул. Рівненська, 48, м. Луцьк, 43020 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Вивчання ринку; вивчання громадської думки; психологічне тестування для відбирання персоналу; демонстрування товарів; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту товарів промислової групи,; переважно взуття та супутніх товарів (крім їх транспортування),; яке дозволяє покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в мережі магазинів роздрібної торгівлі; сприяння продажам для інших, в тому числі через веб-сайти; аукціонний продаж; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); ділове інформування; дорадча допомога у діловому керуванні; консультування щодо штату працівників; послуги агентств працевлаштування 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки