Свідоцтво на торговельну марку № 301667 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 301667 (заявка m201905063): ula
(111)
Номер свідоцтва
301667
(210)
Номер заявки
m201905063
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
04.03.2029
(220)
Дата подання заявки
04.03.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

бірюзовий; світло-блакитний; сірий;

(731)
Заявники

Литвін Олег Миколайович;
Вул. Генерала Швигіна, 14, кв. 13, м. Одеса, 65049 (UA)

(732)
Власники

Литвін Олег Миколайович;
Вул. Генерала Швигіна, 14, кв. 13, м. Одеса, 65049 (UA)

(740)
Довірена особа

Іллюшко Наталія Олександрівна (№ 227);
Вул. Іцхака Рабіна, 4, кв. 13, м. Одеса, 65074

(750)
Адреса для листування

Іллюшко Наталія Олександрівна;
Вул. Іцхака Рабіна, 4, кв. 13, м. Одеса, 65074 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Комп'ютерне програмне забезпечення; блоки пам'яті комп'ютера; екранні заставки (скринсейвери) для комп'ютерів, записані або завантажні; інтерфейси для комп'ютерів; комп'ютерні програмні платформи, записані або завантажні; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове завантажне; комп'ютерні програми записані; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове записане; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; проектування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; аналізування комп'ютерної системи; відновлювання комп'ютерних даних; дистанційне резервне копіювання даних; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; електронний моніторинг інформації щодо ідентифікації особи для виявляння крадіжок персональних даних через мережу Інтернет; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування з комп'ютерних технологій; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння веб-сайтів; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; платформа як послуга (PaaS); послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проектування комп'ютерних систем; прокат комп'ютерів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розробляння комп'ютерних платформ; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; створювання та розробляння індексів інформації на основі веб-сайтів для інших (послуги у сфері інформаційних технологій); хостинг серверів 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 253232 (заявка m201709521): ula
*253232 m201709521
Свідоцтво торговельну марку № 157574 (заявка m201107216): ula
*157574 m201107216
Свідоцтво торговельну марку № 144472 (заявка m201013892): form2ula premium quality; formula premium quality
*144472 m201013892
Свідоцтво торговельну марку № 135131 (заявка m200913111): ula; ukrainian legal alliance
*135131 m200913111
Свідоцтво торговельну марку № 132743 (заявка m200909307): yla; ula; yia; уіа
*132743 m200909307
Свідоцтво торговельну марку № 116551 (заявка m200913112): ula; український правовий альянс
*116551 m200913112