Свідоцтво на торговельну марку № 323285 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 323285 (заявка m202128007): biosistem; bio sistem
(111)
Номер свідоцтва
323285
(210)
Номер заявки
m202128007
(151)
Дата реєстрації знака
03.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
25.11.2031
(220)
Дата подання заявки
25.11.2021
(441)
Дата публікації заявки
15.12.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
03.08.2022, бюл. № 31/2022
(731)
Заявники

Дворецький Володимир Володимирович;
Вул. Академіка Булаховського, ###, кв. ###, м. Київ, 03164 (UA)

(732)
Власники

Дворецький Володимир Володимирович;
Вул. Академіка Булаховського, ###, кв. ###, м. Київ, 03164 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Боровик та Партнери», Боровик Петро Антонович;
А/с 32, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Бактеріальні препарати, крім призначених для медичного та ветеринарного використання; біологічні препарати, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; біостимулятори для рослин; диспергатори нафти; диспергатори олій та масел; добавки хімічні до інсектицидів; добавки хімічні до фунгіцидів; добрива; добрива з рибного борошна; добрива тваринного походження; ензими на промислові потреби; культури біологічних тканин, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; культури мікроорганізмів, крім призначених для медичного та ветеринарного використання; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати для регулювання росту рослин; препарати з мікроелементами для рослин; препарати з мікроорганізмів, крім призначених для медичного або ветеринарного використання; сільськогосподарські хімікати, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; субстрати для вирощування без ґрунту (сільське господарство); удобрювальні препарати. 

Кл.5:

Акарициди; бактерицидні засоби; біоциди; препарати для стерилізування ґрунту. 

Інші торговельні марки цього власника