Свідоцтво на торговельну марку № 299344 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299344 (заявка m201911755): сафари спорт
(111)
Номер свідоцтва
299344
(210)
Номер заявки
m201911755
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
20.05.2029
(220)
Дата подання заявки
20.05.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(731)
Заявники

Попов Олександр Вікторович;
Вул. Міліціонера, 23, м. Харків, 61033 (UA)

(732)
Власники

Попов Олександр Вікторович;
Вул. Міліціонера, 23, м. Харків, 61033 (UA)

(740)
Довірена особа

Ромащенко Олексій Олексійович;
Просп. Гагаріна, 38 А, кв. 188, м. Харків, 61140

(750)
Адреса для листування

Ромащенко О. О.;
Просп. Гагаріна, 38 А, кв. 188, м. Харків, 61140 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Вивчання ринку; демонстрування товарів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; послуги імпортно-експортних агентств; комп'ютеризоване ведення справ; маркетинг; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги щодо комерційного посередництва; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги щодо роздрібного або оптового продажу мисливської та спортивної зброї, спортивних товарів, у тому числі: одягу, тренажерів та іншого інвентарю; представляння товарів, а саме: мисливської та спортивної зброї, спортивних товарів, у тому числі: одягу, тренажерів та іншого інвентарю, на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; сприяння продажам для інших. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 198035 (заявка m201402594): style safari
*198035 m201402594
Свідоцтво торговельну марку № 59713 (заявка 2004021212): сафари; спорт; cnopt
*59713 2004021212
Свідоцтво торговельну марку № 274382 (заявка m201800600): аеропорт взуття
*274382 m201800600
Свідоцтво торговельну марку № 18557 (заявка 97072291): сафари
*18557 97072291
Свідоцтво торговельну марку № 276832 (заявка m201814635): safari
*276832 m201814635
Свідоцтво торговельну марку № 276834 (заявка m201814639): сафари спорт
*276834 m201814639
Свідоцтво торговельну марку № 276831 (заявка m201814633): safari sport
*276831 m201814633
Свідоцтво торговельну марку № 170346 (заявка m201204510): club hotel; safari
*170346 m201204510
Свідоцтво торговельну марку № 169551 (заявка m201204511)
*169551 m201204511
Свідоцтво торговельну марку № 276827 (заявка m201814624): safari express fitness
*276827 m201814624
Свідоцтво торговельну марку № 169550 (заявка m201204509): safari
*169550 m201204509
Свідоцтво торговельну марку № 264395 (заявка m201813610): mriyar
*264395 m201813610
Свідоцтво торговельну марку № 198036 (заявка m201402595): сафари спорт
*198036 m201402595
Свідоцтво торговельну марку № 260821 (заявка m201722365): сафари экспресс фитнес
*260821 m201722365