Свідоцтво на торговельну марку № 292155 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292155 (заявка m201904331): ек; ek
(111)
Номер свідоцтва
292155
(210)
Номер заявки
m201904331
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
25.02.2029
(220)
Дата подання заявки
25.02.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Єрофєєва Марта Василівна;
Вул. Самбірська, 72, кв. 16, м. Дрогобич, Львіська обл., 82100 (UA)

(732)
Власники

Єрофєєва Марта Василівна;
Вул. Самбірська, 72, кв. 16, м. Дрогобич, Львіська обл., 82100 (UA)

(740)
Довірена особа

Черкашин Іван Валерійович (№ 385);
А/с 2026, м. Львів, 79012

(750)
Адреса для листування

Черкашин Валерій Федорович;
А/с 2026, м. Львів, 79012 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; маркетинг; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; орендування рекламного місця; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги агентств комерційного інформування; послуги з порівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги імпортно-експортних агентств; послуги рекламних агентств; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних рингтонів у режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художніми галереями; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламних матеріалів; прокат торговельних автоматів; публікування рекламних текстів; розповсюджування зразків; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; послуги щодо роздрібного продажу товарів,; а саме: машин,; верстатів,; інструментів з механічним приводом,; двигунів,; крім призначених для наземних транспортних засобів,; зчеплень та трансмісій,; крім призначених для наземних транспортних засобів,; сільськогосподарського знаряддя,; крім ручного знаряддя з ручним приводом,; торговельних автоматів,; апаратів та устатковання для освітлювання,; нагрівання,; охолоджування,; вентилювання,; транспортних засобів,; апаратів,; що переміщуються по землі,; повітрям або по воді,; автозапчастин,; фарб,; захисних препаратів проти іржавіння,; чистильних,; полірувальних,; очищальних та абразивних препаратів,; апаратів навігаційних для системи глобального позиціонування (GPS),; магнітол,; аудіо-,; відеоплеєрів для транспортних засобів,; батарей електричних для транспортних засобів,; зарядних станцій для електричних транспортних засобів,; кабелів електричних,; лічильників пройденої відстані для транспортних засобів,; навігаційних приладів для транспортних засобів (бортових комп'ютерів),; тримачів для GPS-навігаторів для транспортних засобів,; тримачів для телефонів або смартфонів для транспортних засобів,; інструментів ручних для ремонту автомобіля,; килимків для автомобілів; послуги щодо оптового продажу товарів,; а саме: машин,; верстатів,; інструментів з механічним приводом,; двигунів,; крім призначених для наземних транспортних засобів,; зчеплень та трансмісій,; крім призначених для наземних транспортних засобів,; сільськогосподарського знаряддя,; крім ручного знаряддя з ручним приводом,; торговельних автоматів,; апаратів та устатковання для освітлювання,; нагрівання,; охолоджування,; вентилювання,; транспортних засобів,; апаратів,; що переміщуються по землі,; повітрям або по воді,; автозапчастин,; фарб,; захисних препаратів проти іржавіння,; чистильних,; полірувальних,; очищальних та абразивних препаратів,; апаратів навігаційних для системи глобального позиціонування (GPS),; магнітол,; аудіо-,; відеоплеєрів для транспортних засобів,; батарей електричних для транспортних засобів,; зарядних станцій для електричних транспортних засобів,; кабелів електричних,; лічильників пройденої відстані для транспортних засобів,; навігаційних приладів для транспортних засобів (бортових комп'ютерів),; тримачів для GPS-навігаторів для транспортних засобів,; тримачів для телефонів або смартфонів для транспортних засобів,; інструментів ручних для ремонту автомобіля,; килимків для автомобілів; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 27 класів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям оглядати і купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі 

Кл.42:

Проектування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; аналізування комп'ютерної системи; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; відновлювання комп'ютерних даних; графічний дизайн; графічний дизайн рекламних матеріалів; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування і розробляння нових товарів для інших; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; інжиніринг; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування з комп'ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння веб-сайтів; контролювання якості; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; оцифровування документів (сканування); перевіряння щодо придатності до експлуатації транспортних засобів; платформа як послуга (PaaS); програмне забезпечення як послуга (SaaS); проектування комп'ютерних систем; прокат веб-серверів; прокат комп'ютерів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розробляння комп'ютерних платформ; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; створювання та розробляння індексів інформації на основі веб-сайтів для інших (послуги у сфері інформаційних технологій); технологічне консультування; художнє оформляння (промисловий дизайн); складання програм для платформ електронної торгівлі 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки