Разом до перемоги 🇺🇦 🦾

Свідоцтво на торговельну марку № 263738 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 263738 (заявка m201716257): плюс суббота; главная газета запорожья
(111)
Номер свідоцтва
263738
(210)
Номер заявки
m201716257
(151)
Дата реєстрації знака
27.08.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
24.07.2027
(220)
Дата подання заявки
24.07.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.08.2019, бюл. № 16/2019
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Субота медіа»;
Вул. Патріотична, ###, м. Запоріжжя, 69031 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Субота медіа»;
Вул. Патріотична, ###, м. Запоріжжя, 69031 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Грушанський Олександр Андрійович (№ 155);
Вул. Яценка, 6 А, к.72, м. Запоріжжя, 69005

(750)
Адреса для листування

Патентно-інноваційний центр «ГРАКО», Грушанський О. А.;
Вул. Яценка, 6 А, кв. 72, м. Запоріжжя, 69005 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Газети 

Кл.35:

Вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування передплати газет для інших; демонстрування вищезазначених товарів 16 класу; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з комунікаційної стратегії щодо рекламування; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; послуги агентств комерційного інформування; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з огляду преси; послуги з фотокопіювання; послуги рекламних агентств; послуги щодо зв'язків з громадськістю; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат рекламних матеріалів; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; репродукування документів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів; текстове записування інформації (офісні роботи); телевізійне рекламування; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 18769 (заявка 2000041445): суббота плюс
*18769 2000041445
Свідоцтво торговельну марку № 18772 (заявка 2000041448): суббота
*18772 2000041448