Свідоцтво на торговельну марку № 312508 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 312508 (заявка m201912621): legalhow; legal how
(111)
Номер свідоцтва
312508
(210)
Номер заявки
m201912621
(151)
Дата реєстрації знака
19.01.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
29.05.2029
(220)
Дата подання заявки
29.05.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
19.01.2022, бюл. № 3/2022
(731)
Заявники

Копейка Франсуаза Анатоліївна;
Пл. Оболонська, 5, кв. 139, м. Київ, 04210 (UA)

(732)
Власники

Копейка Франсуаза Анатоліївна;
Пл. Оболонська, 5, кв. 139, м. Київ, 04210 (UA)

(750)
Адреса для листування

Копейка Франсуаза Анатоліївна;
Вул. Александра Архипенка, 8 В, кв. 113, м. Київ, 04211 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.45:

Юридичні консультації щодо запитів про подання комерційних пропозицій; юридичні послуги з ведення переговорів щодо укладання угод для інших; послуги юристів-правозахисників.