Свідоцтво на торговельну марку № 323169 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 323169 (заявка m202024644): епігаба
(111)
Номер свідоцтва
323169
(210)
Номер заявки
m202024644
(151)
Дата реєстрації знака
03.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
23.11.2030
(220)
Дата подання заявки
23.11.2020
(441)
Дата публікації заявки
11.12.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
03.08.2022, бюл. № 31/2022
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний;

(731)
Заявники

Приватне акціонерне товариство «Лекхім»;
Вул. Шота Руставелі, ###, м. Київ, 01033 (UA)

(732)
Власники

Приватне акціонерне товариство «Лекхім»;
Вул. Шота Руставелі, ###, м. Київ, 01033 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Патентно-правове бюро «Оцалюк та Партнери», Оцалюк Валентин Михайлович;
А/с 89, м. Київ, 03037 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Ліки для людей; ліки на медичні потреби; фармацевтичні препарати. 

Інші торговельні марки цього власника