Заявка на знак № 96010244 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № 96010244: champion; sports; club
(210)
Номер заявки
96010244
(220)
Дата подання заявки
30.01.1996
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Молодіжна громадська організація спортивний клуб "ЧЕМПІОН" (UA)

(740)
Довірена особа

Ярмак Наталія Григорівна

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства по импорту-экспорту