Свідоцтво на торговельну марку № 181953 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 181953 (заявка m201304544): фитнес вертикаль
(111)
Номер свідоцтва
181953
(210)
Номер заявки
m201304544
(151)
Дата реєстрації знака
10.02.2014
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
19.03.2023
(220)
Дата подання заявки
19.03.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.02.2014, бюл. № 3/2014
(731)
Заявники

Гуріна Тетяна Олексіївна;
Вул. Марсельська, 26, кв. 25, м. Одеса, 65025 (UA)

Фока Ганна Олександрівна;
Вул. Педагогічна, 16, кв. 48, м. Одеса, 65062 (UA)

(732)
Власники

Гуріна Тетяна Олексіївна;
Вул. Марсельська, 26, кв. 25, м. Одеса, 65025 (UA)

Фока Ганна Олександрівна;
Вул. Педагогічна, 16, кв. 48, м. Одеса, 65062 (UA)

(740)
Довірена особа

Ротнер Світлана Едуардівна;
Вул. Вільямса, 66 А, кв. 85, м. Одеса, 65104

(750)
Адреса для листування

Ротнер Світлана Едуардівна;
Вул. Вільямса, 66 А, кв. 85, м. Одеса, 65079 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Демонстрування товарів; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту косметичних товарів, туалетного приладдя та спортивного одягу (крім транспортування), яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в місцях оптової та роздрібної торгівлі; розповсюджування зразків; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; рекламування через комп'ютерну мережу; сприяння продажеві (посередництво); керування справами у спорті (менеджмент спортивний) 

Кл.41:

Навчання в спортивних академіях; атестування (освіта); створювання видовищ; викладання; інформування щодо виховування; влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування спортивних змагань; гімнастичне навчання; забезпечування спортивним устаткованням; дозвілля і навчання в клубах; послуги фітнес-клубів; навчання практичне; навчання, зокрема індивідуальне; влаштовування і проводіння семінарів; наймання (прокат) спортивного споряддя, крім транспортних засобів; послуги спортивних таборів; фізичне виховування; хронометраж спортивних змагань 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 302093 (заявка m201921728): benefit school
*302093 m201921728
Свідоцтво торговельну марку № 304848 (заявка m201921724): вертикаль; fit
*304848 m201921724
Свідоцтво торговельну марку № 240563 (заявка m201615955): benefit; odessa fitness festival
*240563 m201615955