Свідоцтво на торговельну марку № 93379 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 93379 (заявка m200616727): we know how
(111)
Номер свідоцтва
93379
(210)
Номер заявки
m200616727
(151)
Дата реєстрації знака
25.06.2008
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
04.04.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
25.10.2016
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
25.10.2026
(220)
Дата подання заявки
25.10.2006
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.06.2008, бюл. № 12/2008
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «А-ГРУП»;
Вул. В. Хвойки, ###, оф. ###, м. Київ, ###, 04080 (UA)

(732)
Власники

Швець Роман Станіславович;
Вул. М. Раскової, буд. ###, кв. ###, м. Київ, 02002 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ТОВ "ІВП Група"Кістерський К.А.;
А/с 87, м. Київ, 01135 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; аналізування собівартості; влаштовування і проводіння виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове оцінювання; досліджування і прогнозування ринку товарів і послуг; ділове інформування; допомога покупцям у виборі та придбанні товарів; імпортно-експортні агентства; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дозволяє покупцям оглядати, замовляти та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аукціонний продаж; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; сприяння продажеві. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 337457 (заявка m202122505): вісторі; bictopi
*337457 m202122505
Свідоцтво торговельну марку № 88815 (заявка m200616728): ми знаємо як
*88815 m200616728

Схожі торговельні марки