Заявка на торговельну марку № 2002010073 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № 2002010073: издательская группа академия
(210)
Номер заявки
2002010073
(220)
Дата подання заявки
04.01.2002
(731)
Заявники

Халімон Євген Валентинович;
Вул. Волкова, буд. ###, кв. ###, м. Харків (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Михайлюк Валентин Іванович;
Вул. Бобруйська, 46, м. Харків, 61054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Видання друковані; канцелярські товари; навчальні матеріали (крім апаратури); друкована продукція; друкарські шрифти; друкарські кліше 

Інші торговельні марки цього власника