Свідоцтво на торговельну марку № 302091 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 302091 (заявка m201921604): аверин-gfmg
(111)
Номер свідоцтва
302091
(210)
Номер заявки
m201921604
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.07.2029
(220)
Дата подання заявки
17.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

ТОВ «БОРОВИК ТА ПАРТНЕРИ», Боровик Петро Антонович;
А/с 32, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні препарати 

Інші торговельні марки цього власника