Свідоцтво на знак № 168047

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 168047 (заявка m201216478): альфа - инвестиция

168047

m201216478

11.03.2013

21.09.2022

21.09.2012

11.03.2013, бюл. № 5/2013

Акціонерне товариство «Альфа-Банк»;
Вул. В. Васильківська, 100, м. Київ, 03150 (UA)

Нестерук Віталій Віталійович, патентний повірений № 307

Нестерук Віталій Віталійович;
А/с 92, м. Київ-87, 03087 (UA)

 

Кл.36:

Інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інформування фінансове; аналізування фінансове; оцінювання антикваріату; банківські операції; банківські послуги на дому за допомогою електронних систем; агентства вертання боргів; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; створювання взаємних фондів; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; обмінювання грошей; послуги за дебетовими картками; доброчинство фінансове; збирання коштів до добродійного фонду; страхування життя; зберігання цінностей; страхування здоров'я; керування фінансове; експертування податкове; збирання грошових пожертв; консультування фінансове; консультування щодо страхування; електронне переказування коштів; митне посередництво; надавання позики на виплат (в кредит); страхування від нещасних випадків; надавання фінансових позик; позикові агентства; послуги у поручництві; посередництво біржове; зберігання у сейфах; страхове посередництво; страхування; послуги фахівців із страхування; оцінювання коштовностей; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; купування на виплат (в кредит); послуги щодо ліквідування фірм (фінансові); послуги щодо опікунства; страхування від пожеж; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції); позичання під заставу; факторингові операції; фінансування; оцінювання марок; оцінювання мистецьких творів; морське страхування; наймання на виплат (в кредит); оцінювання предметів нумізматики; послуги ощадних банків; підзаставні банківські позики; послуги щодо пенсійних виплат; перевіряння справжності чеків; посередницькі послуги щодо цінних паперів