Свідоцтво на торговельну марку № 322918 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 322918 (заявка m201909008): dobro ua
(111)
Номер свідоцтва
322918
(210)
Номер заявки
m201909008
(151)
Дата реєстрації знака
03.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
16.04.2029
(220)
Дата подання заявки
16.04.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
03.08.2022, бюл. № 31/2022
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Боруха Людмила Леонідівна (№ 162);
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аналітичні інформаційні послуги на комерційні або рекламні потреби; аудіо-, відео- і фоторекламування; аукціонний продаж, в тому числі на благодійні потреби; банерне рекламування в мережі Інтернет; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; визначання громадської думки; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання інформації щодо різноманітних благодійних проектів з наступним її розміщуванням на он-лайн-платформі; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю благодійних фондів та організацій; керування діяльністю волонтерів, активістів; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; маркетинг; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання допомоги в керуванні благодійними проектами; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення даних на он-лайн-платформі; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування і проведення виставок і ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі Інтернет; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій, конкурсів, майстер-класів, опитувань і презентацій на комерційні або рекламні потреби; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з рекламно-інформаційної підтримки благодійних програм; послуги з розвідування ринку; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художніми галереями, в тому числі на благодійні потреби; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу, в тому числі на благодійні потреби; публікування рекламних текстів; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,що дозволяє усім зацікавленим особам зручно замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій, розважальних і благодійних заходів; створювання рекламних фільмів, роликів та презентацій; телевізійне рекламування; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності. 

Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном; аналізування фінансове; вкладання коштів; влаштовування фінансування для об'єктів будівництва; довірче керування фінансовими активами; дорадчі послуги щодо заборгованості; електронне переказування коштів; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; забезпечування інформацією щодо збору коштів на благодійні проекти за допомогою веб-сайтів; збирання коштів на благодійність, в тому числі в режимі он-лайн; інвестування капіталу; керування нерухомим майном; консультування щодо інвестування; консультування щодо страхування; надавання знижок іншим особам у закладах-учасниках, за умови використання членської картки; надавання позик (фінансування); надавання фінансової допомоги; надавання фінансової допомоги закладам освіти, культури, охорони здоров'я та закладам соціальної інфраструктури; надавання фінансової спонсорської та благодійної допомоги від організацій та приватних осіб, як на території України, так і за її межами; надавання фінансової цільової або нецільової благодійної допомоги; надавання поручительств; організовування збору коштів; організовування збору коштів в режимі он-лайн на благодійні проекти; організовування збору коштів на благодійність з використанням он-лайн-платформи для взаємодії між надавачами благодійної допомоги та її отримувачами; організовування, розробляння і проведення фінансових доброчинних програм; фінансові посередницькі послуги щодо отримання грантів, стипендій, фінансової підтримки; послуги взаємних фондів; послуги з надавання фінансових гарантій; послуги з фінансового опікування над найбільш незахищеними групами населення; послуги з фінансування; послуги резервних фондів; фінансові послуги щодо заснування та виплачування премій та стипендій для обдарованих осіб; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо збирання коштів на благодійні проекти, що дозволяє усім зацікавленим особам отримувати необхідну інформацію про ці проекти та долучатися до збору коштів; сприяння залученню коштів та/або майна у вигляді безповоротної фінансової допомоги, грантів, добровільних пожертвувань чи благодійних внесків від юридичних та фізичних осіб та міжнародних організацій; страхове інформування; фінансова благодійна допомога; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове керування благодійними фондами і організаціями; фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших; фінансове керування інвестиціями; фінансове оцінювання матеріальних збитків; фінансове оцінювання щодо запитів про подання комерційних пропозицій; фінансове оцінювання щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; фінансове спонсорство; фінансовий консалтинг; фінансові досліджування; фінансові послуги благодійних фондів; фінансові послуги з митної брокерської діяльності; фінансові послуги з надавання грантів, стипендій, премій; фінансові послуги з надавання адресної матеріальної допомоги; фінансові послуги із залучання іноземних інвестицій; фінансові послуги щодо пенсійного забезпечування; фінансові послуги щодо прийняття на себе витрат щодо безкоштовного, повного або часткового утримування благодійних об'єктів; фінансування благодійних програм і благодійних акцій; фінансування конкретних цільових програм і надавання допомоги на підставі договорів (контрактів) про благодійну діяльність. 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; викладання; відеознімання і фотографування різноманітних заходів; влаштовування і проведення з'їздів, конференцій, конгресів, колоквіумів, форумів, лекцій, диспутів, дискусій, спеціалізованих вебінарів, коуч-сесій, симпозіумів, тренінгів і семінарів; влаштовування і проведення концертів, в тому числі на благодійні потреби; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; готування радіо- і телевізійних програм; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; забезпечування спортивним устаткованням; забезпечування устаткованням для відпочинку; замовляння квитків на видовища; знімання відеороликів, крім рекламних; знімання фільмів, крім рекламних; інформування щодо освіти, навчання, виховування, відпочинку, розваг, спорту, історії, культури, мистецтва, музики, кіно, театру, громадського життя і політики, соціального життя країни, про стан справ у державі, проблеми і події сьогодення; інформування щодо проведення культурно-мистецьких і культурно-просвітницьких заходів; кінопокази; культурні, освітні або розважальні послуги, що надаються художніми галереями; навчальні послуги, що надаються в режимі он-лайн через комп'ютерну мережу; навчання індивідуальне; надавання музейних послуг (презентації, виставки); написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів; організовування балів, в тому числі на благодійні потреби; організовування і проведення конкурсів (мистецьких, освітніх або розважальних); організовування лотерей на благодійні потреби; організовування і проведення виставок та фотовиставок на культурні або освітні, в тому числі благодійні потреби, в тому числі в мережі Інтернет; організовування і проведення благодійних інформаційно-освітніх, навчальних та культурних заходів; організовування і проведення благодійних спортивних змагань, марафонів, поєдинків, ігор, зустрічей та забігів на культурні або освітні потреби; організовування різноманітних благодійних культурно-мистецьких,культурно-просвітницьких,творчих та розважальних заходів із залученням представників громадськості,органів державної влади та місцевого самоврядування,експертів із різних галузей суспільного життя; організовування вистав, прем'єр, авторських вечорів, фестивалів, флешмобів на благодійні потреби; організовування і проведення культурних або освітніх благодійних прийомів (крім забезпечування їжею та напоями); організовування і проведення благодійних вечорів і благодійних акцій у сфері навчання, освіти, історії, культури, мистецтва, спорту; організовування показів мод на розважальні, в тому числі благодійні, потреби; організовування і проведення освітніх та культурних заходів із залучанням політиків, громадських діячів та інших відомих людей; організовування і проведення презентацій, крім рекламних; організовування і проведення брифінгів для преси, тематичних круглих столів, прес-конференцій; організовування розважальних костюмованих заходів, в тому числі на благодійні потреби; освітні послуги, що надаються асистентами для людей з особливими потребами; планування вечірок (розваги) на благодійні потреби; послуги артистів та аніматорів з розважання; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги з телекоментування, радіокоментування та коментування в мережі Інтернет різноманітних подій; послуги з усного перекладу; послуги інструкторів, викладачів, коуч-тренерів (навчання); послуги перекладачів; послуги репортерів; послуги фоторепортерів; практичне навчання (демонстрування); представляння вистав наживо; представляння естрадних вистав; проведення альпіністських турів у супроводі гідів; проведення екскурсійних турів; проведення майстер-класів; прокат видовищних декорацій; прокат відеострічок; прокат ігрового обладнання; прокат спортивного обладнання, крім транспортних засобів; прокат творів мистецтва; прокат театральних декорацій; професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; публікування збірок доповідей, буклетів, брошур, інших видань за результатами доброчинних програм та благодійних заходів; створювання радіо- і телевізійних проектів, крім рекламних; влаштовування і проведення освітніх доброчинних програм; створювання видовищ; створювання фільмів, крім рекламних; театральні постановки; телевізійні і радіопередачі, тематика яких пов'язана з благодійною діяльністю та доброчинністю, на культурні або освітні потреби; фотографування; фотозвіти (послуги фоторепортерів). 

Схожі торговельні марки