Свідоцтво на торговельну марку № 297997 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 297997 (заявка m202020719): ртв; ptb
(111)
Номер свідоцтва
297997
(210)
Номер заявки
m202020719
(151)
Дата реєстрації знака
12.05.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.10.2030
(220)
Дата подання заявки
06.10.2020
(441)
Дата публікації заявки
04.11.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.05.2021, бюл. № 19/2021
(731)
Заявники

Лук'яненко Олена Григорівна;
Вул. Ірпінська, 67, кв. 41, м. Київ, 03179 (UA)

(732)
Власники

Лук'яненко Олена Григорівна;
Вул. Ірпінська, 67, кв. 41, м. Київ, 03179 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Фірма «Пахаренко і партнери»;
А/с 78, м. Київ, 03150 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Блоки живлення; акумулятори електричні; блоки безперебійного живлення; бокси (коробки) та герметичні бокси (герметичні коробки) для систем відеонагляду, кабелі електричні, коаксіальні кабелі,; кабелі звита пара, волоконно-оптичні кабелі та аксесуари до них, а саме: з'єднувачі проводів (електрика), клеми (електрика), підсилювачі сигналу для передачі відеоданих, роз'єми живлення (електрика),; роз'єми під колодку (електрика),; пасивні та активні прийомопередавачі (електрика),; електронні системи контролю доступу для блокування дверей та аксесуари до них, а саме: кнопки, ключі, брелоки кодовані, магнітні картки кодовані, картки-ключі кодовані; автономні системи відеонагляду; системи контролю і управління доступом (СКУД); електронні системи охорони; апарати та інструменти для записування, передавання, відтворювання або обробляння звуку, зображень чи даних; записані та завантажні медіафайли, комп'ютерне програмне забезпечення, чисті цифрові або аналогові носії інформації для записування та зберігання даних; комп'ютери та комп'ютерні периферійні пристрої; пристрої для гасіння вогню 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 302126 (заявка m201922200): птб
*302126 m201922200

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 137301 (заявка m201002512): ртв мебель; ptb
*137301 m201002512
Свідоцтво торговельну марку № 46120 (заявка 2002065240): ptb; p t b; ртв; р т в
*46120 2002065240