Свідоцтво на торговельну марку № 299474 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299474 (заявка m201916265): gera medic
(111)
Номер свідоцтва
299474
(210)
Номер заявки
m201916265
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
02.07.2029
(220)
Дата подання заявки
02.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(731)
Заявники

Гера Мирослава Андріївна;
Вул. Ромашкова, 10 А, кв. 16, м. Львів, 79070 (UA)

(732)
Власники

Гера Мирослава Андріївна;
Вул. Ромашкова, 10 А, кв. 16, м. Львів, 79070 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Ривюк Мар'яна Іванівна;
А/с 3105, м. Львів, 79068 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Викладання; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування конкурсів краси; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; заочні курси; інформування щодо освіти; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчання індивідуальне; написання текстів; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); освітні послуги; послуги інструкторів (навчання); практичне навчання (демонстрування); професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; режисерування фільмів, крім рекламних фільмів; створювання видовищ; створювання радіо- і телевізійних програм; влаштовування і проведення практичних занять (навчання) з безін'єкційної косметології 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 200931 (заявка m201405494): ger med tech
*200931 m201405494