Свідоцтво на торговельну марку № 204384 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 204384 (заявка m201322569): репортер
(111)
Номер свідоцтва
204384
(210)
Номер заявки
m201322569
(151)
Дата реєстрації знака
12.10.2015
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
17.11.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
05.12.2023
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
05.12.2033
(220)
Дата подання заявки
05.12.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.10.2015, бюл. № 19/2015
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Пiкалова Алла Олегiвна;
А/с 247, фірма"Сократ", Київ, 01001

(750)
Адреса для листування

Фірма «Сократ», Пікалова Алла Олегівна;
А/с 247, м. Київ, 01001 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; сприяння продажеві (посередництво); представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; рекламування за допомогою комп'ютерної мережі; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); публікування рекламних текстів; імпортно-експортні агентства; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; аукціонний продаж; вивчання ринку; влаштовування виставок і ярмарків на комерційні або рекламні потреби; допомога в керуванні справами; досліджування ділове; досліджування ринкове; ділове інформування; ділові довідки; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); консультування фахове щодо підприємництва; дорадча допомога в діловому керуванні; допомога у комерційному або промисловому керуванні; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оцінювання ділове; послуги з розміщування рекламних матеріалів; пошук спонсорів; наймання рекламного часу на засобах інформування; реклама поштою; рекламні агентства; розповсюджування рекламних матеріалів; телевізійне рекламування; знімання рекламних відеокліпів; збирання статистичних даних; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; маркетинг. 

Кл.38:

Зв'язок, в тому числі супутниковий зв'язок; мовлення телевізійне; мовлення кабельне телевізійне; послуги щодо телеконференцій; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; послуги агентств телефонного і телеграфного інформування (агентства новин); радіомовлення; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі інтернет; телефонні послуги; телеграфні послуги; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; наймання апаратури для зв'язку (телекомунікації); передавання повідомин; послуги щодо викликання по радіо чи по телефону; наймання (прокат) апаратури для передавання повідомин; пошта електронна; надавання доступу до чатів (форумів для дискусій) в інтернеті; надавання телекомунікаційних каналів для замовляння товарів за телевізійною рекламою; надавання доступу до баз даних; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж. 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги (забави); влаштовування спортивних і культурних заходів; готування радіо- і телевізійних програм; телевізійні передачі розважальні; радіопередачі розважальні; створювання видовищ; влаштовування концертів та фестивалів; влаштовування балів; послуги студій записування; розважання (послуги артистів); послуги сценаристів; послуги продюсерів; підготовування і проводіння конкурсів (навчальних або дозвільних); кіностудії; створювання відеофільмів, фільмів; монтування відеострічок; записування на відеоплівки, кіноплівки, оптичні носії; створювання аудіо-, відеотворів на звукозаписуючих носіях; послуги щодо тиражування оптичних дисків із фільмами, відеофільмами, кліпами для інших; наймання (прокат) відеофільмів, фільмів; презентації вистав; наймання (прокат) театральних декорацій; наймання (прокат) кінопроекторів і приладдя; планування зустрічей (дозвільних), гастролей; послуги видавництв; інформування щодо дозвілля, розваг, виховування; влаштовування і проводіння з'їздів, конференцій, семінарів і симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; влаштовування лотерей; публікування текстів, крім рекламних; влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); послуги дискотек; караоке-послуги; нічні клуби; дозвілля і навчання в клубах; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; фізичне виховування; створювання дидактичних та методичних матеріалів; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; служба новин; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування спортивних змагань; заочні курси; навчання, зокрема індивідуальне; практичне навчання; послуги оркестрів; наймання (прокат) освітлювальної апаратури для театрів та телестудій; хронометраж спортивних змагань; фоторепортажі; послуги щодо цифрового зображення, що належать до 41 класу; фотографування; облаштовування дозвілля; написання текстів, крім рекламних; мюзик-холи; послуги щодо музичного композиціювання; надавання моделей для художників; перекладання з мови і на мову жестів; послуги перекладачів; надавання незавантажних мережних електронних публікацій. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 336628 (заявка m202122211): на ножах; ha
*336628 m202122211
Свідоцтво торговельну марку № 314209 (заявка m202009113): mav; mm; mw; мм
*314209 m202009113
Свідоцтво торговельну марку № 296573 (заявка m201914819): у кого більше?
*296573 m201914819
Свідоцтво торговельну марку № 296544 (заявка m201914165): шалена зірка; шальная звезда
*296544 m201914165
Свідоцтво торговельну марку № 278672 (заявка m201816870): h; н
*278672 m201816870
Свідоцтво торговельну марку № 147147 (заявка m201012214): зроби мені смішно
*147147 m201012214
Свідоцтво торговельну марку № 198371 (заявка m201400137): страсті за ревізором
*198371 m201400137
Свідоцтво торговельну марку № 167969 (заявка m201206757): шури-амури
*167969 m201206757
Свідоцтво торговельну марку № 186970 (заявка m201312276): знайти крайнього
*186970 m201312276
Свідоцтво торговельну марку № 26471 (заявка 99124389): h; н
*26471 99124389
Свідоцтво торговельну марку № 26488 (заявка 99124548): новий канал; h
*26488 99124548
Свідоцтво торговельну марку № 151050 (заявка m201105014): я - герой
*151050 m201105014
Свідоцтво торговельну марку № 279898 (заявка m201820617): київ вдень та вночі
*279898 m201820617
Свідоцтво торговельну марку № 111199 (заявка m200802284): чи розумніший ти за п'ятикласника
*111199 m200802284
Свідоцтво торговельну марку № 270606 (заявка m201713710): ревізор: магазини
*270606 m201713710
Свідоцтво торговельну марку № 201962 (заявка m201406993): така як ти
*201962 m201406993
Свідоцтво торговельну марку № 133641 (заявка m200914738): аліна астровська
*133641 m200914738
Свідоцтво торговельну марку № 181116 (заявка m201221910): педан-притула шоу
*181116 m201221910
Свідоцтво торговельну марку № 186433 (заявка m201220980): ревізор рекомендує
*186433 m201220980
Свідоцтво торговельну марку № 235327 (заявка m201612138): київ вдень та вночі
*235327 m201612138
Свідоцтво торговельну марку № 237147 (заявка m201614173): кохання на виживання
*237147 m201614173
Свідоцтво торговельну марку № 293398 (заявка m201818570): подорожники
*293398 m201818570
Свідоцтво торговельну марку № 184975 (заявка m201307612): безумний автостоп; безумный автостоп
*184975 m201307612
Свідоцтво торговельну марку № 139427 (заявка m201008970): світлі голови
*139427 m201008970
Свідоцтво торговельну марку № 111214 (заявка m200803193): new
*111214 m200803193
Свідоцтво торговельну марку № 162716 (заявка m201115122): юлія руднєва
*162716 m201115122
Свідоцтво торговельну марку № 173358 (заявка m201209406): мачо не плачуть
*173358 m201209406
Свідоцтво торговельну марку № 164386 (заявка m201117695): ласточкино гнездо
*164386 m201117695
Свідоцтво торговельну марку № 116358 (заявка m200812951): caxap; група сахар
*116358 m200812951
Свідоцтво торговельну марку № 190157 (заявка m201312822): ревізор рекомендує
*190157 m201312822
Свідоцтво торговельну марку № 108158 (заявка m200803195): novy
*108158 m200803195
Свідоцтво торговельну марку № 111210 (заявка m200803054): амурний період
*111210 m200803054
Свідоцтво торговельну марку № 115530 (заявка m200808221): тільки правда
*115530 m200808221
Свідоцтво торговельну марку № 115991 (заявка m200708408): фабрика зірок
*115991 m200708408
Свідоцтво торговельну марку № 116359 (заявка m200812958): teen-тайм
*116359 m200812958
Свідоцтво торговельну марку № 175500 (заявка m201214925): шоушара
*175500 m201214925
Свідоцтво торговельну марку № 270607 (заявка m201713711): ревізор: магазини; ревізор магазини
*270607 m201713711
Свідоцтво торговельну марку № 175570 (заявка m201215446): прокинутись знаменитим
*175570 m201215446
Свідоцтво торговельну марку № 151020 (заявка m201104381): kids' тайм
*151020 m201104381
Свідоцтво торговельну марку № 29047 (заявка 99124390): новий канал
*29047 99124390
Свідоцтво торговельну марку № 173631 (заявка m201214240): ближче до тіла
*173631 m201214240
Свідоцтво торговельну марку № 190142 (заявка m201312634): війна світів. ревізор проти шефа.; война миров. ревизор против шефа.
*190142 m201312634
Свідоцтво торговельну марку № 158975 (заявка m201111854): аферисти
*158975 m201111854
Свідоцтво торговельну марку № 164564 (заявка m201120138): н; топ 100; h
*164564 m201120138
Свідоцтво торговельну марку № 255113 (заявка m201708178): зоряні яйця
*255113 m201708178
Свідоцтво торговельну марку № 147172 (заявка m201013186): новий погляд
*147172 m201013186
Свідоцтво торговельну марку № 164500 (заявка m201119529): парад порад
*164500 m201119529
Свідоцтво торговельну марку № 186971 (заявка m201312277): заковані
*186971 m201312277
Свідоцтво торговельну марку № 201972 (заявка m201407148): 1000 жіночих бажань
*201972 m201407148
Свідоцтво торговельну марку № 262871 (заявка m201718367): будиночок на щастя
*262871 m201718367
Свідоцтво торговельну марку № 249796 (заявка m201700913): аферисти в сітях
*249796 m201700913
Свідоцтво торговельну марку № 110023 (заявка m200802132): небезпечні зв'язки; звязки
*110023 m200802132
Свідоцтво торговельну марку № 270642 (заявка m201726816): кідс тайм!
*270642 m201726816
Свідоцтво торговельну марку № 171750 (заявка m201209407): кабріоліто
*171750 m201209407
Свідоцтво торговельну марку № 280373 (заявка m201815741): екси
*280373 m201815741
Свідоцтво торговельну марку № 169485 (заявка m201202977): пакуй валізи
*169485 m201202977
Свідоцтво торговельну марку № 231879 (заявка m201516916): киев днем и ночью; київ вдень і вночі
*231879 m201516916
Свідоцтво торговельну марку № 204114 (заявка m201408967): герої&коханці
*204114 m201408967
Свідоцтво торговельну марку № 121630 (заявка m200815977): 90-60-90
*121630 m200815977
Свідоцтво торговельну марку № 157239 (заявка m201111474): ревізор
*157239 m201111474
Свідоцтво торговельну марку № 231874 (заявка m201515889): проект любов
*231874 m201515889
Свідоцтво торговельну марку № 211852 (заявка m201500211): привычка жениться
*211852 m201500211

Схожі торговельні марки