Разом до перемоги 🇺🇦 🦾

Свідоцтво на торговельну марку № 328633 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 328633 (заявка m202026147): glass ultra glass; а
(111)
Номер свідоцтва
328633
(210)
Номер заявки
m202026147
(151)
Дата реєстрації знака
01.02.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
08.12.2030
(220)
Дата подання заявки
08.12.2020
(441)
Дата публікації заявки
29.12.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
01.02.2023, бюл. № 5/2023
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Кольба Володимир Миколайович;
Вул. Березова, ###, кв. ###, м. Тернопіль, 46003 (UA)

(732)
Власники

Кольба Володимир Миколайович;
Вул. Березова, ###, кв. ###, м. Тернопіль, 46003 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Кольба Олександра Сергіївна;
Вул. Шолуденка, 2, кв. 40, м. Київ, 01135

(750)
Адреса для листування

Кольба Олександра Сергіївна;
Вул. Шолуденка, 2, кв. 40, м. Київ, 01135 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.21:

Підноси на побутові потреби; підноси обертові; підставки (столове начиння) - всі вищезазначені товари виготовлені зі скла.