Свідоцтво на торговельну марку № 253742 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 253742 (заявка m201708507): time to chill; залипаю нікого не чіпаю
(111)
Номер свідоцтва
253742
(210)
Номер заявки
m201708507
(151)
Дата реєстрації знака
11.02.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
18.04.2027
(220)
Дата подання заявки
18.04.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
11.02.2019, бюл. № 3/2019
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; жовтий; сірий; коричневий; рожевий; фіолетовий; червоний; бордовий; блакитний;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Олішевич Людмила Анатоліївна (№ 194);
Вул. Січових Стрільців, 37-41, 3-й поверх, м. Київ, 04053

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Бюро інтелектуальної власності «Грищенко та Партнери АйПі», Олішевич Людмила Анатоліївна;
Вул. Січових Стрільців, 37-41, 3-й поверх, м. Київ, 04053 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.32:

Пиво 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; допомога у комерційному або промисловому керуванні; маркетингові досліджування; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); маркетинг; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; оформляння вітрин; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги з комерційного посередництва; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших; телемаркетингові послуги; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту товарів 32 класу (крім їх транспортування),; яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в пунктах роздрібної та оптової торгівлі,; в ресторанах,; барах,; кафе,; за допомогою мережі Інтернет,; поштового замовляння або засобів зв'язку (каналів-телемагазинів) 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 254427 (заявка m201708504): time to chill; залипаю нікого не чіпаю
*254427 m201708504
Свідоцтво торговельну марку № 253743 (заявка m201708508): time to chill; залипаю нікого не чіпаю; чипаю
*253743 m201708508