Свідоцтво на знак № 69213 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 69213 (заявка m200502856): master tool
(111)
Номер свідоцтва
69213
(210)
Номер заявки
m200502856
(151)
Дата реєстрації знака
15.11.2006
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
22.05.2015
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
18.03.2015
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
18.03.2025
(220)
Дата подання заявки
18.03.2005
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.11.2006, бюл. № 11/2006
(731)
Заявники

Данилович Володимир Ігорович;
Вул. Героїв Праці, 26, кв. 12, м. Харків, 148, 61148 (UA)

(732)
Власники

Данилович Володимир Ігорович;
Вул. Героїв Праці, 26, кв. 12, м. Харків, 148, 61148 (UA)

(750)
Адреса для листування

Андрієва Т. О.;
А/с 544, м. Харків, 103, 61103 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.8:

Абразивні інструменти ручні; бури (ручні інструменти); викрутки; воротки (до мітчиків); воротки (ручні інструменти); гайкові ключі (ручні інструменти); городницьке ручне знаряддя; гострильні бруски; гострильні кружала (ручні інструменти); гострі різальні інструменти (ручні); гострогубці; граблі (ручне знаряддя); держаки гострильних каменів; держаки різальних інструментів; дірявники (ручні інструменти); добувачки (ножі) консервні неелектричні; довбні (ручні інструменти); долота; долота довбальні; доточки до коловоротів для мітчиків; дрилі; загострювальні інструменти; заступи (ручне знаряддя); затискачі (для теслярських або бондарських робіт); зензубелі; зенківки (ручні інструменти); зубила (ручні інструменти); зубила жолобчасті (ручні інструменти); зубила каменярські; кайла (ручні інструменти); каменедробильні молотки; камені точильні; карбівки (ручні інструменти); кернери (ручні інструменти); кирки (ручні інструменти); киркомотики; киянки (ручні інструменти); клепала (ручні інструменти); клепальні молотки (ручні інструменти); коловороти свердлильні; конопатки; копаниці (ручне знаряддя); коси; кільця до кіс; коси з коротким кіссям; косинці (ручні інструменти); кочерги; леза (ручні інструменти); леза до рубанків; лезогострильні інструменти; лещата; лискувальне знаряддя; ломи; лопати (ручне знаряддя); лопатки (садові); льодоруби; мантачки; мітчики (ручні інструменти); молоти (ручні інструменти); молоти ковальські (ручні); молотки (ручні інструменти); молотки виклепувальні (гострильні); молотки з гострими кінцями; молотки каменярські; мотики (ручні інструменти); мотики виноградарські (ручні інструменти); мулярські лопатки; надфілі; наждачні круги; нарізювальні головки (для виготовляння нарізі (різьби)) (ручні інструменти); насоси (помпи) ручні; натягачі для дроту і металевих стрічок (ручні інструменти); апарати для нищення рослинних шкідників; ножиці; леза великих ножиць; ножиці для газонів (ручні інструменти); ножиці для металу; ножиці садові; ножиці садові криві; ножі; ножові вироби; обпирскувачі інсектицидні; пилки (ручні інструменти); ручки до пилок; пилки ажурні; пилки лучкові; пилники (інструменти); пирскачі для інсектицидів (ручне знаряддя); підойми ручні; пістолети (ручні інструменти); пістолети ручні для видавлювання мастик; плашки (ручні інструменти); плоскогубці; поверхнезрізальні ручні інструменти; полольне ручне знаряддя; полотна до пилок (частини ручних інструментів); помпи ручні; пояси-тримачі інструментів; пробійники (ручні інструменти); пробійники для вибивання шплінтів; пробійники каменярські; прополювальне ручне знаряддя; рамки до ручних пилок; рашпілі (ручні інструменти); різальні інструменти (ручні); різальні частини ручних інструментів; різці; розвертки (різальний інструмент); розпорошувачі інсектицидів (ручне знаряддя); розширювачі труб (ручні інструменти); рубанки; рубанкові залізка; ручні дрилі (ручні інструменти); ручні інструменти з ручним рушієм; садівниче ручне знаряддя; садові ножі; сапи (ручні інструменти); свердла порожняві (частини ручних інструментів); свердли (ручні інструменти); свердлики (ручні інструменти); свердлові патрони (ручні інструменти); секатори; серпи; сікачі (ножі); сільськогосподарське знаряддя (ручні інструменти); скребкові ручні інструменти; совки (ручне знаряддя); сокири; сокири для довбання отворів; сокирки; стамески; стусла (ручні інструменти); тесла (інструменти); теслярські свердли; токарні різці круглі (ручні інструменти); точила (ручні інструменти); точила сталеві; трамбівки (ручні інструменти); трамбівки для ущільнювання ґрунту (ручне знаряддя); тріскачки (ручні інструменти); труборізи (ручні інструменти); цвяхотяги; шабери (ручні інструменти); шарошки (ручні інструменти); швайки; шила; шила загнуті; шпаклі (ручні інструменти); штампи (ручні інструменти); штампувальні ручні інструменти; щипці 

Інші торговельні марки цього власника