Свідоцтво на торговельну марку № 296849 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 296849 (заявка m201910531): eva blog
(111)
Номер свідоцтва
296849
(210)
Номер заявки
m201910531
(151)
Дата реєстрації знака
28.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.05.2029
(220)
Дата подання заявки
06.05.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
28.04.2021, бюл. № 17/2021
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «РУШ»;
Просп. Кірова, 104 А, м. Дніпро, 49055 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «РУШ»;
Просп. Кірова, 104 А, м. Дніпро, 49055 (UA)

(740)
Довірена особа

Вітченко Оксана Миронівна (№ 243);
Просп. Кірова, 104 А, м. Дніпро, 49055

(750)
Адреса для листування

Вітченко Оксана Миронівна;
Просп. Кірова, 104 А, м. Дніпро, 49055 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністрування програм лояльності для клієнтів; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; визначання громадської думки; демонстрування товарів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук спонсорів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги 

Кл.38:

Забезпечування доступу до баз даних; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн; забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею; передавання вітальних листівок он-лайн; телевізійне транслювання 

Кл.41:

Влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення концертів; влаштовування конкурсів краси; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; організовування балів; організовування видовищ (послуги імпресаріо); організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування текстів, крім рекламних; розважальні послуги 

Інші торговельні марки цього власника