Заявка на знак № m201910531 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m201910531: eva blog
(210)
Номер заявки
m201910531
(220)
Дата подання заявки
06.05.2019
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «РУШ» (UA)

(740)
Довірена особа

Вітченко Оксана Миронівна (№ 243)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністрування програм лояльності для клієнтів; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; визначання громадської думки; демонстрування товарів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук спонсорів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги 

Кл.38:

Забезпечування доступу до баз даних; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн; забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею; передавання вітальних листівок он-лайн; телевізійне транслювання 

Кл.41:

Влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення концертів; влаштовування конкурсів краси; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; організовування балів; організовування видовищ (послуги імпресаріо); організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування текстів, крім рекламних; розважальні послуги 

Інші торговельні марки цього власника