Свідоцтво на торговельну марку № 312681 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 312681 (заявка m202003726): med line; medline
(111)
Номер свідоцтва
312681
(210)
Номер заявки
m202003726
(151)
Дата реєстрації знака
19.01.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
24.02.2030
(220)
Дата подання заявки
24.02.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
19.01.2022, бюл. № 3/2022
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; червоний;

(731)
Заявники

Оксентюк Вероніка Ярославівна;
Вул. Богдана Хмельницького, 96, кв. 45, м. Івано-Франківськ, 76000 (UA)

Ковбас Ольга Євгеніївна;
Вул. Короля Данила, 28, кв. 7, м. Івано-Франківськ, 76000 (UA)

(732)
Власники

Ковбас Ольга Євгеніївна;
Вул. Короля Данила, 28, кв. 7, м. Івано-Франківськ, 76000 (UA)

Оксентюк Вероніка Ярославівна;
Вул. Богдана Хмельницького, 96, кв. 45, м. Івано-Франківськ, 76000 (UA)

(750)
Адреса для листування

Ковбас Ольга Євгеніївна;
Вул. Короля Данила, 28, кв. 7, м. Івано-Франківськ, 76000 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; демонстрування товарів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування показів мод на рекламні потреби; оформляння вітрин; послуги щодо оптового продажу медичного одягу та взуття; послуги щодо роздрібного продажу медичного одягу та взуття в режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу медичного одягу та взуття; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу. 

Схожі торговельні марки

med-line