Свідоцтво на торговельну марку № 304905 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 304905 (заявка m201925490): goodnight; zzzz
(111)
Номер свідоцтва
304905
(210)
Номер заявки
m201925490
(151)
Дата реєстрації знака
08.09.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
02.09.2029
(220)
Дата подання заявки
02.09.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.09.2021, бюл. № 36/2021
(731)
Заявники

Попович Наталія Валентинівна;
Пров. Степана Васильченка, ###, м. Рівне, 33023 (UA)

(732)
Власники

Попович Наталія Валентинівна;
Пров. Степана Васильченка, ###, м. Рівне, 33023 (UA)

(750)
Адреса для листування

Торгово-промислова палата;
Вул. Гетьмана Мазепи, ###, м. Рівне, 33028 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.20:

Матраци; матраци анатомічні немедичні; матраци безпружинні; матраци ортопедичні немедичні; матраци пружинні; матраци надувні, крім призначених на медичні потреби 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 238464 (заявка m201614062): goodnight
*238464 m201614062