Свідоцтво на торговельну марку № 258967 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 258967 (заявка m201713522): adaptive response technology
(111)
Номер свідоцтва
258967
(210)
Номер заявки
m201713522
(151)
Дата реєстрації знака
27.05.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
20.06.2027
(220)
Дата подання заявки
20.06.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.05.2019, бюл. № 10/2019
(300)
Дані щодо пріоритету

87/275,159; 20.12.2016; US

(731)
Заявники

Керр Корпорейшн (Kerr Corporation);
1717 Вест Коллінс Аве, Орендж, СА 92867, Сполучені Штати Америки (1717 West Collins Ave, Orange, СA 92867, United States of America) (US)

(732)
Власники

Керр Корпорейшн (Kerr Corporation);
1717 Вест Коллінс Аве, Орендж, СА 92867, Сполучені Штати Америки (1717 West Collins Ave, Orange, СA 92867, United States of America) (US)

(740)
Довірена особа

Мошинська Ніна Миколаївна (№ 115);
Вул. В'ячеслава Чорновола, 25, офіс 3, м. Київ, 01135

(750)
Адреса для листування

Мошинська Н. М.;
Вул. В'ячеслава Чорновола, 25, офіс 3, м. Київ, 01135 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Стоматологічні композитні матеріали; композитні матеріали на стоматологічні технічні потреби; сполуки для стоматології, що використовуються в ендодонтичних процедурах