Свідоцтво на торговельну марку № 197064 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 197064 (заявка m201401575): нейро news
(111)
Номер свідоцтва
197064
(210)
Номер заявки
m201401575
(151)
Дата реєстрації знака
10.03.2015
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
05.02.2024
(220)
Дата подання заявки
05.02.2014
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.03.2015, бюл. № 5/2015
(731)
Заявники

Іванченко Ігор Дмитрович;
Вул. Зодчих, 62 Б, кв. 145 м. Київ, 03194 (UA)

(732)
Власники

Іванченко Ігор Дмитрович;
Вул. Зодчих, 62 Б, кв. 145 м. Київ, 03194 (UA)

(740)
Довірена особа

Сисоєнко І. В.;
Просп. Перемоги, 21 А, літ. А оф. 1, м. Київ, 03055

(750)
Адреса для листування

Сисоєнко Ірина Володимирівна;
А/с 107, м. Київ, 03035 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Буклети; видання друкові (друковані); довідники; часописи (періодичні видання); медичні довідники; газети; журнали (періодичні видання); календарі; календарі-довідники; каталоги; книги; комікси (друковані видання); періодичні видання друкові (друковані); підручники; друкарська продукція 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; влаштовування показів мод на рекламні потреби; готування платіжних документів; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин (канцелярські роботи); збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; керування комп'ютерними файлами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; керування справами у спорті (менеджмент спортивний); комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; фахове консультування щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; консультування щодо керування справами; консультування з питань комерційної діяльності і керування; макетування реклами; маркетинг; маркетингові дослідження; машинописні роботи; множення документів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); передплачування газет (посередництво); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги щодо фотокопіювання; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо огляду преси; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; реклама поштою; рекламні агентства; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; служби працевлаштовування; сприяння продажеві (посередництво); створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетинг; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, різноманітних товарів, що дозволяє покупцям оглядати, замовляти та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в мережі фірмових магазинів; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; атестування (освіта); видавання книжок (видавництва); видавання книжок із бібліотек; викладання; виховування в дошкільних закладах; влаштовування балів; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування культурних або навчальних виставок; влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); видавання довідників (видавництва); влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння концертів; влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; влаштовування лотерей; влаштовування розваг у таборах відпочинку; влаштовування спортивних змагань; гімнастичне навчання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; готування радіо- і телевізійних програм; дозвілля (забави); дозвілля і навчання в клубах; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; заочні курси; інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; навчання в академіях; практичне навчання; послуги клубів здоров'я; навчання, зокрема індивідуальне; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; облаштовування дозвілля; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); пансіони, школи-інтернати; планування зустрічей (дозвільних); попереднє замовляння місць на видовища; макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; послуги спортивно-оздоровчих клубів; презентації вистав; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; фізичне виховування; фотографування; фоторепортажі; послуги інструкторів, репетиторів (навчання); послуги казино (азартні ігри); перепідготовляння професійне; послуги персональних тренерів (фітнес); проводіння фітнес-класів; наймання (прокат) спортивних майданчиків; послуги щодо цифрового зображання, що належать до 41 класу 

Інші торговельні марки цього власника