Заявка на торговельну марку № m202108920 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202108920: basis
(210)
Номер заявки
m202108920
(220)
Дата подання заявки
15.04.2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; чорний;

(731)
Заявники
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційнихпропозицій; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аукціонний продаж; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності дляінших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписуваннярахунківдемонстрування товарів: будівельні та конструкційні матеріали неметалеві,будівельні конструкції перемісні неметалеві, фарби, лаки, політури, клеючі препаратидля використання у промисловості; замазки для заповнювання порожнин та іншіпастоподібні заповнювачі порожнин; економічне прогнозування; забезпечуванняінформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечуваннякомерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів: будівельні таконструкційні матеріали неметалеві, будівельні конструкції перемісні неметалеві,фарби, лаки, політури, клеючі препарати для використання у промисловості; замазкидля заповнювання порожнин та інші пастоподібні заповнювачі порожнин і послуг; керування діяльністю вільнонайманих працівників; маркетинг; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків дляпокупців та продавців товарів: будівельні та конструкційні матеріали неметалеві,будівельні конструкції перемісні неметалеві, фарби, лаки, політури, клеючі препаратидля використання у промисловості; замазки для заповнювання порожнин та іншіпастоподібні заповнювачі порожнин і послуг; написання рекламних текстів; оновлюваннярекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; послугиімпортно-експортних агентств; послуги щодо оптового продажу товарів: будівельні таконструкційні матеріали неметалеві, будівельні конструкції перемісні неметалеві,фарби, лаки, політури, клеючі препарати для використання у промисловості; замазкидля заповнювання порожнин та інші пастоподібні заповнювачі порожнин; послуги щодороздрібного продажу творів: будівельні та конструкційні матеріали неметалеві,будівельні конструкції перемісні неметалеві, фарби, лаки, політури, клеючі препаратидля використання у промисловості; замазки для заповнювання порожнин та іншіпастоподібні заповнювачі порожнин; пошук спонсорів; пошукова оптимізація длясприяння продажам; представляння товарів: будівельні та конструкційні матеріалинеметалеві, будівельні конструкції перемісні неметалеві, фарби, лаки, політури, клеючіпрепарати для використання у промисловості; замазки для заповнювання порожнин таінші пастоподібні заповнювачі порожнин на засобах інформування з метою роздрібногопродажу; прокат білбордів [рекламних щитів]; прокат торговельних стендів; публікуваннярекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатоюпереходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджуваннярекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; розслідування у сферіпідприємницької діяльності; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів:будівельних та конструкційних матеріалів неметалевих, будівельних конструкцій перемісних неметалевих і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивнихподій; телевізійне рекламування; фахове консультування щодо підприємницькоїдіяльності; 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 252953 (заявка m201702746): hb basis; нв
*252953 m201702746
Свідоцтво торговельну марку № 149249 (заявка m201007854): basis; cc; сс
*149249 m201007854
Свідоцтво торговельну марку № 106964 (заявка m200813945): aqua basis
*106964 m200813945
Свідоцтво торговельну марку № 106965 (заявка m200813946): aqua basis
*106965 m200813946
Свідоцтво торговельну марку № 101928 (заявка m200716517): in the basis of color
*101928 m200716517
Свідоцтво торговельну марку № 89043 (заявка m200800436): basis
*89043 m200800436
Свідоцтво торговельну марку № 64026 (заявка 20040708052): basis
*64026 20040708052
Свідоцтво торговельну марку № 55212 (заявка 20031011242): basis
*55212 20031011242
Свідоцтво торговельну марку № 15402 (заявка 96010006): t basis
*15402 96010006
Свідоцтво торговельну марку № 15406 (заявка 96010010): t basis
*15406 96010010
Свідоцтво торговельну марку № 15581 (заявка 96020604): BASIS
*15581 96020604